2. Julkiset hankinnat

Tehtävä: Julkiset hankinnat

Mene osoitteeseen http://www.hankinnat.fi ja etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä neljää (eettistä) periaatetta tulee noudattaa julkisissa hankinnoissa?
 2. Keitä hankintalaki koskee? Kerro myös esimerkki, ketä se ei koske.
 3. Miten kynnysarvo liittyy hankintalakiin?
 4. Saako hankintalain piirissä oleva hankintayksikkö toteuttaa hankinnan kokonaan sisäisesti (ns. omana työnä) vai onko kaikki hankinnat pakko kilpailuttaa?
 5. Millä ehdoilla hankintayksikkö saa rajata osan tarjoajista kilpailutuksen ulkopuolelle ja millä ei?
 6. Mikä on tarjouspyyntöasiakirja ja mitä se sisältää?
 7. Mitä erilaisia hankintamenettelyjä voidaan hankinnassa käyttää? Mainitse poikkeavista menettelyistä myös esimerkki, millä ehdoilla sitä voidaan käyttää.
 8. Mitä ehtoja tarjouksen tekemisessä on ja miten se velvoittaa tarjoajaa?
 9. Mitkä ovat tarjousten käsittelyn vaiheet?
 10. Mitä sitten tehdään, kun tarjouksista on valittu yksi?
 11. Voiko hankintaprosessin keskeyttää, kun se on aloitettu?
 12. Mitkä lait vaikuttavat (sivuston mukaan) hankintaprosessiin?
Comments