3.3.3. Troia - similitudini

FWT Homepage Translator


Încă de acum douăzeci de ani, într-un articol devenit celebru, Hubert Schmidt constatase legături intime stilistice între civilizaţiile bronzului din Transilvania, Troia şi Mikene şi el căutase o origine nordică înfăţişărilor artistice întâlnite în sud. Despre prezenţa neamurilor thrace în NV şi N Asiei Mici cel puţin de la începutul mileniului al II-lea î. Hr. încă de mult nu se mai îndoieşte nimeni.
Nu trerii, nu cimmerienii, ci pur si simplu geţii au fost locuitorii Troiei între 1000 şi 700 a. Chr.
Printre formele create la noi, desigur în legătură cu lumea cimmero-caucazică, adică cu Asia Anterioară, e şi aceea a topoarelor duble şi, mai ales, accea a securii de luptă şi ceremonie tip Ţufalău. (...) o îndelungată evoluţie aici în Carpaţi stă la baza tipurilor găsite în Troia.
Năvălirile cimmeriene de pe la a. 1000, şi apoi cele scite, încă dinainte de a. 700, au împins pe tracii din Carpaţi încă şi mai departe spre NV (până în Brandenburg), spre SV (până în Dalmaţia), spre S (până în Macedonia) şi spre SE (până în Asia Mică).
Singurul popor care între anii 1000 şi 700 a. Chr. putea să dezvolte tipuri ceramice ca acelea "cu coarne" de la Troia, deopotrivă: în Silezia şi Lusacia, în Dalmaţia, la Troia, pe Dunăre şi pe Tisa erau geţii, care (...) se aflau acum simultan în toate aceste locuri.
... acest motiv (...) există în neoliticul moldovenesc de la Cucuteni, ca şi în eneoliticul muntenesc de la Gumelniţa, la doi paşi de vasul cu coarne de la Boian, tip Borsod şi Troia VII.

Afirmaţia lui Pârvan aferentă dacilor troieni este puţin exagerată, dar descoperirile unor artefacte similare, ca formă, decoraţiuni sau utilizare, identice cu cele de la Troia şi răspândite în întregul spaţiu carpato-balcanic, până în Cehia, Ungaria, Moldova şi Ucraina, dovedeşte existenţa civilizaţiei pelasge şi a expansiunii magnifice a acesteia.
În urmă cu peste 100 de ani Nicolae Densuşianu scria despre această civilizaţie neolitică, asemeni concluziilor ulterioare ale Marijei Gimbutas, sau mai recent, Mario Alinei: "Studiind timpurile preistorice ale ţărilor de la Carpaţi şi Dunărea de Jos, o lume veche dispărută, leagănul civilizaţiunei anteelene, se înfăţişează înaintea ochilor noştri. Înapoia populaţiunilor cunoscute în antichitatea greco-romană sub numele de geţi şi daci se întinde o lungă serie de mai multe mii de ani, o istorie înmormântată a unor mari evenimente, a căror importanţă a trecut peste orizontul acestei ţări - istoria unei naţiuni geniale, puternice şi glorioase, care, cu mult înainte de timpurile troiene, fondase cel dintâi imperiu vast al lumei, întemeiase prima unitate de cultură din Europa şi pusese totodată bazele progresului moral şi material în Asia de Apus şi în Africa de Nord ..."
(sursa: Istorie furată - Cronică românească de istorie veche, Cornel Bârsan)

Vase ceramice "cu coarne" de la Troia:
  

Vase ceramice experimentale tip cultura Gumelniţa (mileniul V î.e.n.), Sultana-Malu Roşu:

Vase antropomorfe din ceramică, datate în mileniul al IV-lea î.e.n., descoperite în Ungaria:
Three anthropomorphous vases. Terracotta From a neolithic grave in Center, Hungary. Late Stone Age (4th mill. BCE) Height 15-35 cm
(sursa: Lessingimages)

Urnă funerară tracică, 1200-1000 î.e.n., Nova Zagora, Bulgaria:

Imagini ale unor obiecte descoperite la Troia în timpul săpăturilor efectuate de către Schliemann în anul 1870:

Simbolul bucraniului pe vase din ceramică descoperite la Troia:
  
 
 
şi o reprezentare identică a bucraniului pe un vas tracic, descoperit la Kavarna, regiunea Dobrici, Bulgaria: 
(sursa: Kavarna)

Reprezentări ale Zeiţei-pasăre:
(sursa: Troy and its remains, Henry Schliemann)

Comments