Teiste rahvaste tantsud
  1. Vepsa kadrill
  2. Kaheksa mehe ingliska
  3. Ma oskan tantsida
  4. Vanade kadrill
  5. Naelasepad
  6. Jamtpolska