SEGAPIDI seltskonda on praegu ja erinevate aegade jooksul 
kuulunud mitmeid toredaid tantsijaid, pillimehi ning tantsujuhte!