En aquest apartat de la web del centre hi trobareu documents que des de la secretaria de l'institut es creu convenient fer-ne publicitat, ja que segurament són del vostre interès.

S''estan mostrant 26 elements
DatadocumentComentari
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
DatadocumentComentari
2019/05/28 INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ A CF DE GRAU SUPERIOR 2019-2020 Informació del procés de preinscripció a CF de grau superior: del 29 de maig al 5 de juny INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA 
2019/05/17 INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ A CF DE GRAU MITJÀ 2019-2020 Informació del procés de preinscripció a CF de grau mitjà: del 14 al 21 de maig INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA. Les persones que no hagin formalitzat la preinscripció i vulguin cursar un cicle formatiu podran optar a les places que quedin vacants després del procés de preinscripció i matrícula, a partir del dia 5 de setembre (s'han d'adreçar a la secretaria del centre, per formalitzar la matrícula o per formar part de la llista d'espera, si és el cas) 
2019/05/17 INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ A BATXILLERAT 2019-2020 Informació del procés de preinscripció a Batxillerat: del 14 al 21 de maig NOMÉS PER ALS ALUMNES NOUS AL CENTRE (els alumnes de 4t d'ESO que continuen a Batxillerat al mateix centre fan confirmació de plaça) INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA 
2019/05/08 INFO preinscripció, confirmació de plaça o matrícula 2019-2020 Informació del procedient de preinscripció, confirmació de plaça o matrícula per al curs 2019-2020 
2019/05/06 Enllaç web: PREINSCRIPCIÓ 2019-2020 Dates preinscripció curs 2019-2020: CF grau mitjà: del 14 al 21 de maig. Batxillerat (alumnes nous al centre): del 14 al 21 de maig. CF grau superior: del 29 de maig al 5 de juny. La preinscripció ha de ser electrònica o amb suport informàtic. NOTA: els alumnes del centre de 4t d'ESO que vulguin fer Batxillerat al mateix centre, només han de fer "confirmació de plaça", properament els tutors repartiran la documentació 
2019/04/30 CORREU SECRETARIA Per qualsevol consulta adreçada a la secretaria del centre, podeu enviar un correu a: secretaria@institutlasegarra.cat 
2019/04/29 Enllaç web: HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ ESTUDIS ESTRANGERS Es pot formalitzar la sol·licitud de forma presencial o per internet 
2019/04/29 MODALITAT DUAL CICLES FORMATIUS Informació modalitat DUAL als cicles formatius: GM Atenció a persones en situació de dependència, GS Administració i finances, GS Higiene bucodental 
2019/04/29 Enllaç web: CONSULTA de centres i ensenyaments a Catalunya Informació estudis i centres de Catalunya 
2019/04/23 TÍTOLS ACADÈMICS: CF, BTX o ESO Amb les notes de final de curs s'adjuntarà la informació per a la sol·licitud del títol de BTX o CF. IMPORTANT: el full de pagament de la taxa té una data de caducitat. Si passada aquesta data no s'ha ingressat la taxa, s'ha de demanar un nou full a secretaria. Els títols d'ESO no estan subjectes a pagament de taxa, el centre els tramita d'ofici. SI ALGUN ALUMNE NECESSITA EL RESGUARD DEL TÍTOL D'ESO PER MATRICULAR-SE A UN ALTRE CENTRE, L'HA DE DEMANAR A SECRETARIA 
2019/03/12 JORNADA PORTES OBERTES CICLES FORMATIUS, 14 de març Portes obertes cicles formatius: dijous 14 de març (de 18:00 a 20:00 h) 
2019/02/07 Enllaç web: PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS Informació proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior 2019. Hi ha models d'exàmens anteriors (apartat "Mostres") 
2019/01/28 Enllaç web: CICLES FORMATIUS en modalitat semipresencial Informació modalitat FP semipresencial. Els alumnes matriculats que hi estiguin interessats, ho han de sol·licitar al centre a començament del curs 
2019/01/09 HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ d'estudis estrangers (cicles formatius) Informació homologació i convalidació d'estudis estrangers 
2018/11/30 TÍTOLS ACADÈMICS que es poden recollir al centre Relació de cursos acadèmics i ensenyaments en què hi ha títols per recollir a la secretaria del centre. Inclou model autorització i model en cas de no presentar el resguard del títol provisonal. Quan arriben els títols, el centre avisa els alumnes per correu electrònic. RELACIÓ ACTUALITZADA a 30/11/2018 
2018/11/30 TÍTOLS ACADÈMICS: sol·licitud de duplicats Instruccions sol·licitud duplicats títols 
2018/11/27 NUSS (número usuari a la seguretat social): imprès sol·licitud Model sol·licitud d'assignació del NUSS, necessari per cursar el crèdit d'FCT (formació en centres de treball) dels cicles formatius, i el crèdit d'Estada a l'empresa de Batxillerat. Es pot descarregar, emplenar i imprimir 
2018/10/02 CONVALIDACIONS mòduls / crèdits CF: informació i model de sol·licitud: FINS EL 15 D'OCTUBRE Informació i model de sol·licitud per entregar a la secretaria del centre fins el 15 d'octubre (o després de formalitzar la matrícula). La convalidació en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle. La convalidació en títols LOGSE no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle (només el cicle de Cures auxiliars d'infermeria és LOGSE) 
2017/07/20 ESO i BATXILLERAT: convalidació MÚSICA Informació convalidació Música ESO i Batxillerat. S'ha de presentar la sol·licitud abans de començar el curs 
2016/06/23 CICLES FORMATIUS: correspondència entre plans d'estudis LOGSE i LOE Plans d'estudis CF LOGSE - LOE (crèdits i mòduls) 
2016/06/10 Enllaç a: AEO (assegurança escolar obligatòria) Enllaç a la pàgina web de l'INSS: informació AEO (alumnes de 14 a 28 anys) 
2015/09/14 CICLES FORMATIUS: certificació MICROSOFT OFFICE Informació certificació Microsoft Oficce i matrícula (CFM Gestió administrativa i CFS Administració i finances) 
 OME (Oficina municipal d'escolarització) a la Paeria de Cervera Admissió d'alumnes d'ESO durant el curs (trasllat de centre a curs començat o alumnes nouvinguts de nova incorporació al sistema educatiu) 
 Model de sol·licitud de certificació en paper També podeu sol·licitar la certificació de forma telemàtica omplint el formulari de la pestanya "Sol·licitud de certificació" (en aquesta mateixa finestra, a dalt a l'esquerra), o enviar aquesta sol·licitud escanejada per correu electrònic. Podreu recollir la certificació a secretaria a partir de l'endemà d'haver-la sol·licitat 
 Model de sol·licitud (en general) Model de sol·licitud dirigida al centre (de caràcter general) 
 Certificat de reconeixement dels nivells B o C de CATALÀ Normativa i documentació que s'ha de presentar a la secretaria del centre (en horari d'atenció al públic) 
S''estan mostrant 26 elements