En aquest apartat de la web del centre hi trobareu documents que des de la secretaria de l'institut es creu convenient fer-ne publicitat, ja que segurament són del vostre interès.

S''estan mostrant 48 elements
DatadocumentComentari
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
DatadocumentComentari
2017/06/23 Convocatòria entrega notes finals 29 de juny, 7 tarda Convocatòria pares entrega notes (alumnes que cursen 4t d'ESO) 
2017/06/23 Convocatòria entrega notes finals 29 de juny, 7 tarda Convocatòria pares entrega notes (alumnes que cursen Batxillerat i Cicles de grau mitjà) 
2017/06/23 Convocatòria entrega notes finals 29 de juny, 7 tarda Convocatòria pares entrega notes (alumnes que cursen 1r, 2n i 3r d'ESO) 
2017/06/23 Convocatòria entrega notes finals 29 de juny, 7 tarda Convocatòria entrega notes (alumnes que cursen cicles de grau superior) 
2017/06/12 CAS (curs accés a grau superior) 2017-2018 Calendari preinscripció (3 al 7 de juliol) i matrícula (14 al 20 de juliol) del CAS 
2017/05/31 MATRÍCULA A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Informació entregada als alumnes preinscrits. Matrícula alumnes admesos a GS: dies 13, 14 i 17 de juliol 
2017/05/31 MATRÍCULA A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Informació entregada als alumnes preinscrits. Matrícula alumnes admesos a GM: dies 4, 5 i 6 de juliol (consultar distribució) 
2017/05/30 PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Informació preinscripció i matrícula. La preinscripció a cicles formatius l'han de fer tots els alumnes que iniciaran un cicle formatiu, encara que continuïn al mateix centre. ES PODEN PRESENTAR SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ FINS EL DIA 12 DE JUNY (FORA DE TERMINI). Si queden places vacants, es podrà formalitzar la matrícula a partir del dia 12 de juliol 
2017/05/30 PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Informació preinscripció i matrícula. La preinscripció a cicles formatius l'han de fer tots els alumnes que iniciaran un cicle formatiu, encara que continuïn al mateix centre. ES PODEN PRESENTAR SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ A GRAU SUPERIOR FINS EL DIA 26 DE JUNY (FORA DE TERMINI). Si queden places vacants, es podrà formalitzar la matrícula a partir del dia 21 de juliol 
2017/05/23 MODEL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Es pot descarregar, omplir i imprimir 
2017/05/23 MODEL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Es pot descarregar, omplir i imprimir 
2017/05/22 INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ CF 2017-2018 (enllaç web Dep. Ensenyament) Informació preinscripció CICLES FORMATIUS per al curs 2017-2018. Enllaç a la pàgina web d'Ensenyament 
2017/05/18 TERMINIS PREINSCRIPCIÓ ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS CURS 2017-2018 Terminis preinscripció curs 2017-2018: BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I CAS. Informació de matrícula de cicles formatius i confirmació de plaça de Batxillerat dels alumnes del centre 
2017/05/16 CONFIRMACIÓ PLAÇA PER A SEGON CURS DE BATXILLERAT 2017-2018 Informació entregada als alumnes de 1r de Batxillerat. Poden retornar la documentació a secretaria fins el dia 26 de maig 
2017/05/15 CONFIRMACIÓ PLAÇA PER A PRIMER CURS DE BATXILLERAT 2017-2018 Informació entregada als alumnes de 4t ESO que volen cursar Batxillerat al mateix centre. Poden retornar la documentació a secretaria fins el dia 26 de maig 
2017/05/11 MODEL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (només alumnes nous al centre) Es pot descarregar, omplir i imprimir. NOMÉS S'HAN DE PREINSCRIURE ELS ALUMNES QUE CANVIEN DE CENTRE. Els alumnes que fan 4t ESO i que continuaran a Batxillerat al mateix centre no s'han de preinscriure, només han de confirmar la plaça (els tutors/es els donaran la informació) 
2017/05/10 PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (ALUMNES NOUS AL CENTRE) Informació preinscripció i matrícula (NOMÉS ALUMNES NOUS AL CENTRE). Els alumnes que fan 4t ESO i que continuaran a Batxillerat al mateix centre no s'han de preinscriure, només han de confirmar la plaça (els tutors/es els donaran la informació) 
2017/04/19 OFERTA ESTUDIS 2017-2018 Relació dels estudis que s'impartiran al centre el curs 2017-2018 
2017/04/03 TÍTOLS ACADÈMICS: sol·licitud duplicats Instruccions sol·licitud duplicats títols acadèmics LOGSE i LOE, i antiga FP 
2017/04/03 TÍTOLS ACADÈMICS: alumnes que superen un CF, BTX o ESO Amb les notes finals s'adjunta la informació per a la sol·licitud del títol de BTX o CF. IMPORTANT: el full de pagament de la taxa té una data de caducitat. Si passada la data de caducitat no s'ha ingressat la taxa, s'ha de demanar un nou full a secretaria. Els títols d'ESO no estan subjectes a pagament de taxa, el centre els tramita d'ofici 
2017/03/20 MODEL sol·licitud preinscripció ESO (es pot descarregar i omplir a l'ordinador) Aquest model és per presentar la sol·licitud de forma presencial. També es pot presentar de forma telemàtica des de la pàgina web del Dep. d'Ensenyament. Termini preinscripció: del 23 de març al 4 d'abril. La documentació es pot presentar fins al 7 d'abril 
2017/03/14 PREINSCRIPCIÓ ESO: CALENDARI I INFORMACIÓ Calendari fases preinscripció, informació, documentació i puntuació 
2017/03/13 TÍTOLS ACADÈMICS que es poden recollir al centre Relació de cursos acadèmics i ensenyaments en què hi ha títols que es poden recollir a la secretaria del centre (en horari d'atenció al públic). Inclou model d'autorització i model en cas de no presentar el resguard del títol provisonal. Quan arriben els títols, el centre avisa els alumnes per correu electrònic. RELACIÓ ACTUALITZADA 13-03-2017. Els títols s'han de recollir al més aviat possible 
2017/03/01 PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS (enllaç web Dep Ensenyament) Informació, centres on es fan les proves, models exàmens anys anteriors, etc. INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA del 20 al 29 de març de 2017 
2017/02/28 HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ ESTUDIS ESTRANGERS (enllaç web Dep Ensenyament) Es pot formalitzar la sol·licitud de forma presencial o per internet (enllaç a la web) 
2017/02/28 HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ d'estudis estrangers (cicles formatius) Informació homologació i convalidació d'estudis estrangers 
2016/11/23 HORARI DE SECRETARIA D'ATENCIÓ AL PÚBLIC Horari de secretaria d'atenció al públic: d'11 a 13:30 (de dilluns a divendres), i de 15 a 17:30 (dilluns, dimarts i dijous). JULIOL: de 9 a 13 h, de dilluns a divendres. AGOST: tancat 
2016/10/15 CONVALIDACIONS mòduls / crèdits CF: informació i model de sol·licitud: FINS EL 15 D'OCTUBRE Informació i model de sol·licitud per entregar a la secretaria del centre fins el 15 d'octubre (o després de formalitzar la matrícula). Cal presentar una còpia de la sol·licitud, que es retornarà amb registre d'entrada 
2016/09/16 CAS: informació matrícula 2016-2017 Informació matrícula al CAS (curs d'accés a grau superior) 
2016/09/15 CAS: informació curs 2016-2017 Informació del CAS (Curs d'accés a grau superior) 
2016/09/08 NOVETAT: ACCÉS A CF GRAU SUPERIOR AMB TÍTOL GRAU MITJÀ Informació accés a CF grau superior amb títol CF grau mitjà de la mateixa opció del cicle o família al qual es vulgui accedir. Preinscripció i matrícula: setembre 2016 (el curs ha començat el dia 12 de setembre) 
2016/07/25 LLIBRES DIGITALS ESO 1r (2016-2017) Informació llibres digitals 2016-2017 (i altres despeses) 
2016/07/25 LLIBRES DIGITALS ESO 2n, 3r i 4t (2016-2017) Informació llibres digitals 2016-2017 
2016/07/08 CF GRAU SUPERIOR: PREUS PÚBLICS MATRÍCULA 2016-2017 Instruccions preu matrícula CFGS del Departament d'Ensenyament (i reducció i exempció de matrícula). El preu de la matrícula a CFGS és de 360 euros per a tot el curs 
2016/06/30 CICLES FORMATIUS: relació mòduls i unitats formatives 2016-2017 (de cada CF) Adjuntat amb els butlletins de notes finals (alumnes que continuaran el mateix cicle formatiu) 
2016/06/23 CICLES FORMATIUS: correspondència entre plans d'estudis LOGSE i LOE Plans d'estudis CF LOGSE - LOE (crèdits i mòduls) 
2016/06/16 Enllaç a: CONSULTA de centres i ensenyaments a Catalunya Enllaç a la pàgina web del Departament d'Ensenyament per consultar on es cursa un CF (i altres ensenyaments) 
2016/06/15 Cicles formatius: vies d'accés Relació de les vies d'accés a CF de grau mitjà i superior 
2016/06/10 Enllaç a: AEO (assegurança escolar obligatòria) Enllaç a la pàgina web de l'INSS: informació AEO (alumnes de 14 a 28 anys) 
2016/05/02 Enllaç a: CICLES FORMATIUS en modalitat semipresencial Enllaç a la pàgina web del Departament d'Ensenyament: informació modalitat FP semipresencial. S'ha de demanar al centre a començament del curs 
2015/12/01 NUSS (número usuari a la seguretat social): imprès sol·licitud (si es descarrega, es pot omplir) Instruccions per sol·licitar l'assignació del NUSS, necessari per cursar el crèdit d'FCT (formació en centres de treball) dels cicles formatius, i el crèdit d'Estada a l'empresa de Batxillerat 
2015/09/14 CICLES FORMATIUS: certificació MICROSOFT OFFICE Informació certificació Microsoft Oficce i matrícula (CFM Gestió administrativa i CFS Administració i finances) 
2015/07/20 ESO i BATXILLERAT: convalidació MÚSICA Informació convalidació Música ESO i Batxillerat. S'ha de presentar la sol·licitud abans de començar el curs 
2015/05/18 EQUIVALÈNCIES d'estudis o titulacions a efectes acadèmics i professionals Informació d'equivalències d'estudis o titulacions, segons la normativa vigent 
 OME (Oficina municipal d'escolarització) a la Paeria de Cervera Admissió d'alumnes d'ESO durant el curs (trasllat de centre a curs començat o alumnes nouvinguts de nova incorporació al sistema educatiu) 
 Model de sol·licitud de certificació en paper També podeu sol·licitar la certificació de forma telemàtica omplint el formulari de la pestanya "Sol·licitud de certificació" (en aquesta mateixa finestra, a dalt a l'esquerra), o enviar aquesta sol·licitud escanejada per correu electrònic. Podreu recollir la certificació a secretaria a partir de l'endemà d'haver-la sol·licitat 
 Model de sol·licitud (en general) Model de sol·licitud dirigida al centre (de caràcter general) 
 Certificat de reconeixement dels nivells B o C de CATALÀ Model de sol·licitud, normativa i documentació que s'ha de presentar a la secretaria del centre (en horari d'atenció al públic) 
S''estan mostrant 48 elements