En aquest apartat de la web del centre hi trobareu documents que des de la secretaria de l'institut es creu convenient fer-ne publicitat, ja que segurament són del vostre interès.

S''estan mostrant 22 elements
DatadocumentComentari
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
DatadocumentComentari
2019/02/08 Enllaç web: PREINSCRIPCIÓ 2019-2020 Previsió dates preinscripció curs 2019-2020: ESO: del 29 de març al 9 d'abril. CF grau mitjà: 1a quinzena de maig. CF grau superior: 2a quinzena de maig 
2019/02/07 Enllaç web: PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS Informació proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior. Pendent de convocar les proves de 2019, la informació és de 2018. Hi ha models d'exàmens anteriors (apartat "Mostres) 
2019/01/28 Enllaç web: CONSULTA de centres i ensenyaments a Catalunya Informació estudis i centres de Catalunya 
2019/01/28 Enllaç web: CICLES FORMATIUS en modalitat semipresencial Informació modalitat FP semipresencial. Els alumnes matriculats que hi estiguin interessats, ho han de sol·licitar al centre a començament del curs 
2019/01/09 Enllaç web: HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ ESTUDIS ESTRANGERS Es pot formalitzar la sol·licitud de forma presencial o per internet 
2019/01/09 HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ d'estudis estrangers (cicles formatius) Informació homologació i convalidació d'estudis estrangers 
2018/11/30 TÍTOLS ACADÈMICS que es poden recollir al centre Relació de cursos acadèmics i ensenyaments en què hi ha títols per recollir a la secretaria del centre. Inclou model autorització i model en cas de no presentar el resguard del títol provisonal. Quan arriben els títols, el centre avisa els alumnes per correu electrònic. RELACIÓ ACTUALITZADA a 30/11/2018 
2018/11/30 TÍTOLS ACADÈMICS: sol·licitud de duplicats Instruccions sol·licitud duplicats títols 
2018/11/27 NUSS (número usuari a la seguretat social): imprès sol·licitud Model sol·licitud d'assignació del NUSS, necessari per cursar el crèdit d'FCT (formació en centres de treball) dels cicles formatius, i el crèdit d'Estada a l'empresa de Batxillerat. Es pot descarregar, emplenar i imprimir 
2018/11/26 OFERTA CICLES FORMATIUS 2018-2019 Cicles formatius de grau mitjà i superior que s'oferten al centre per al curs 2018-2019 
2018/11/26 OFERTA ESTUDIS 2018-2019 Relació dels estudis que s'ofereixen al centre el curs 2018-2019 
2018/10/02 CONVALIDACIONS mòduls / crèdits CF: informació i model de sol·licitud: FINS EL 15 D'OCTUBRE Informació i model de sol·licitud per entregar a la secretaria del centre fins el 15 d'octubre (o després de formalitzar la matrícula). La convalidació en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle. La convalidació en títols LOGSE no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle (només el cicle de Cures auxiliars d'infermeria és LOGSE) 
2018/06/13 TÍTOLS ACADÈMICS: CF, BTX o ESO Amb les notes de final de curs s'adjuntarà la informació per a la sol·licitud del títol de BTX o CF. IMPORTANT: el full de pagament de la taxa té una data de caducitat. Si passada aquesta data no s'ha ingressat la taxa, s'ha de demanar un nou full a secretaria. Els títols d'ESO no estan subjectes a pagament de taxa, el centre els tramita d'ofici. SI ALGUN ALUMNE NECESSITA EL RESGUARD DEL TÍTOL D'ESO PER MATRICULAR-SE A UN ALTRE CENTRE, L'HA DE DEMANAR A SECRETARIA 
2018/06/01 PREINSCRIPCIÓ electrònica i amb suport informàtic a CF de grau superior (del 29 de maig al 7 de juny de 2018): enllaç web Dep. Ensenyament Enllaç al web del Departament d'Ensenyament. Escollir opció "per internet" on s'especifiquen les dues úniques opcions de preinscripció: electrònica i amb suport electrònic. NO ES PODRAN PRESENTAR SOL·LICITUDS NOMÉS EN FORMAT PAPER (no hi ha model en paper) 
2017/07/20 ESO i BATXILLERAT: convalidació MÚSICA Informació convalidació Música ESO i Batxillerat. S'ha de presentar la sol·licitud abans de començar el curs 
2016/06/23 CICLES FORMATIUS: correspondència entre plans d'estudis LOGSE i LOE Plans d'estudis CF LOGSE - LOE (crèdits i mòduls) 
2016/06/10 Enllaç a: AEO (assegurança escolar obligatòria) Enllaç a la pàgina web de l'INSS: informació AEO (alumnes de 14 a 28 anys) 
2015/09/14 CICLES FORMATIUS: certificació MICROSOFT OFFICE Informació certificació Microsoft Oficce i matrícula (CFM Gestió administrativa i CFS Administració i finances) 
 OME (Oficina municipal d'escolarització) a la Paeria de Cervera Admissió d'alumnes d'ESO durant el curs (trasllat de centre a curs començat o alumnes nouvinguts de nova incorporació al sistema educatiu) 
 Model de sol·licitud de certificació en paper També podeu sol·licitar la certificació de forma telemàtica omplint el formulari de la pestanya "Sol·licitud de certificació" (en aquesta mateixa finestra, a dalt a l'esquerra), o enviar aquesta sol·licitud escanejada per correu electrònic. Podreu recollir la certificació a secretaria a partir de l'endemà d'haver-la sol·licitat 
 Model de sol·licitud (en general) Model de sol·licitud dirigida al centre (de caràcter general) 
 Certificat de reconeixement dels nivells B o C de CATALÀ Model de sol·licitud, normativa i documentació que s'ha de presentar a la secretaria del centre (en horari d'atenció al públic) 
S''estan mostrant 22 elements