Wypadki i bhp

Od 1 września 2013 r. zmienił się ubezpieczyciel w szkole: od teraz współpracujemy z PZU.

Co należy zrobić, jeśli przydarzy się wypadek?

Jeśli zdarzenie miało miejsce w szkole, należy niezwłocznie zgłosić wypadek nauczycielowi, który prowadził zajęcia, lub sprawował opiekę nad uczniem. Szkoła w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wystawia protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, którego kopię dostają rodzice poszkodowanego.
Poszkodowany powinien zadzwonić na infolinię PZU pod nr 801 102 102 i postępując zgodnie z instrukcjami złożyć stosowne zeznanie.

Wypadki, które zdarzyły się poza szkołą (po lekcjach, w dni wolne od nauki) należy zgłaszać bezpośrednio pod nr 801 102 102.

Numer polisy obowiązującej w roku szkolnym 2014/2015 dostępny jest w sekretariacie szkoły.