Tips, råd og bistand for Søkemotoroptimalisering, SEO

Analyse av hjemmesider, nettsider

eller websider 

Kommer du ikke høyt nok

opp på søk i søkemotorene, lite

trafikk på

siden, ta kontakt for en

analyse av din side og du kan

da få et tilbud på hva som må

til og et forslag.SEO eller SMO det er Search Engine Optimization
eller Søkemotoroptimalisering, på Norsk blir det
en og samme forkortelse for begge disse to ting,
men det er gjerne de engelske forkortelsene
som brukes, på engelsk er det SEO
 for Search Engine Optimization
og SMO for Social Media Optimization, 
(på norsk Sosial Media Optimalisering).bilde


Ta kontakt på: 

E-post


På tlf.
Comments