Trang chủ"Học, học nữa, học mãi" 
"Nhà bác học không có nghĩa là ngừng học"

Những gì bạn biết chỉ là giọt nước trong đại dương mênh mông,
nhưng hãy là "Dã Tràng" thu gom những giọt nước kia làm đầy bể kiến thức của bạn.