O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, stanowiącą oparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Zapewniamy wszechstronne wsparcie: opiekę psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną, pomoc w sprawach socjalnych, a także możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań.

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
 
Kto może być uczestnikiem?
 
Nasz Dom przeznaczony jest dla 33 osób:
  • przewlekle chorych psychicznie,
  • upośledzonych umysłowo,
  • wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Czym się zajmujemy?
 
Głównym celem Domu jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności potrzebnych do jak najbardziej samodzielnego życia uczestników, poprzez prowadzenie w placówce treningów umiejętności społecznych oraz szerokiej gamy zajęć aktywizujących.
 
Proponujemy zajęcia na pracowniach:
 
  • rozwijania zainteresowań,
  • kulinarno - gospodarczej,
  • terapii ruchem,
  • multimedialnej i komputerowej,
  • techniczno - modelarskiej i ceramicznej,
  • treningów i aktywizacji
oraz udział w zajęciach relaksacyjnych, teatralnych, muzycznych i sportowych.