SDM 2020 Zimbabwe


Téma
Texty pripravili ženy zo Zimbabwe na tému:

„Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ 

Program Svetového dňa modlitieb vychádza z Ježišovho stretnutia s človekom, ktorý napriek tomu, že sa chcel uzdraviť, nič pre to neurobil.  Ježiš sa spýtal: „Chceš vyzdravieť?“ 

Každý z nás musí odpovedať na túto otázku. Čo urobíš? „Vstaň, vezmi lôžko a choď!”

Naše sestry v Zimbabwe vnímajú Ježišovo stretnutie ako výzvu k činu. 

Ježiš nás posilňuje a zmocňuje, aby sme boli uzdravení, fyzicky, mentálne, duchovne a sociálne, a tak dosiahli zmierenie  s Bohom, sami so sebou a s ostatnými v našej komunite. Keď sme skutočne zmierení, môžeme opravdivo milovať, a keď opravdivo milujeme, tak sme schopní ísť a pôsobiť pokoj. 

Takže: „Vstaň, vezmi lôžko a choď!” Krajina

Zimbabwe (Zimbabwianska republika) je štát, ktorý sa nachádza vo vnútrozemí Južnej Afriky. Rozprestiera sa medzi riekou Limpopo na juhu a mohutnou riekou Zambezi na severe. 

Hlavným mestom je Harare, kde sídli vláda. Druhým najväčším mestom je Bulawayo. 

Počet obyvateľov Zimbabwe sa odhaduje na 16 miliónov.
Zimbabwe má 16 oficiálnych jazykov, najpoužívanejšie sú šona (hovorí ním 70 % obyvateľstva), ndebele (20 %) a angličtina (2 %). 

K najväčším turistickým atrakciám patria Viktóriine vodopády, ktoré sa pokladajú za jeden zo siedmich divov sveta, Národný park Hwange a staroveké kamenné mesto Veľké Zimbabwe, z ktorého sa odvodzuje meno krajiny.

 Slovo Zimbabwe je kombináciou Zi (veľký), Mba (dom) a bwe (kameň). Zimbabwe teda znamená „Dom kameňov“.
Národným kvetom Zimbabwe je glorióza.Svetový deň modlitieb v Zimbabwe 

V roku 1962 dve zimbabwianske ženy, Mai Rev. Kachidza z Metodistickej cirkvi a Mai Major Nahri z Armády spásy, vytvorili prvý medzidenominačný modlitebný výbor. Videli, aké je potrebné, aby sa manželky reverendov, biskupov a kazateľov stretávali, modlili, navzájom sa spoznávali a posilňovali jedna druhú v práci na Božom diele.

Hnutie Svetového dňa modlitieb sa v Zimbabwe rozšírilo z cirkví do škôl, z univerzít do združení a ženských organizácií. Svetový deň modlitieb a združenie kresťanských žien Mibatanidzwaye Madzimai pokračujú v tradícii modlitieb a pomoci chudobným vo svojich komunitách a usilujú sa reagovať na potreby miestnych žien v jednotlivých provinciách. 

S veľkou vďačnosťou vnímame, že Svetový deň modlitieb a modlitebné stretnutia kresťanských žien združených v Mibatanidzwaye Madzimai majú čoraz väčší vplyv na životy ľudí.Titulný obraz SDM

    

umelkyňa NONHLANHLA MATHE

Obraz stvárňuje život ľudí v spoločnosti.  Hore, smerom sprava doľava vidíme prechod od ťažkej minulosti ku krajšej a sľubnejšej budúcnosti. Spodná časť obrazu je inšpirovaná príbehom z 5. kapitoly evanjelia Jána, verše 2 – 9, a znázorňuje lásku, uzdravenie a zmierenie. Časť so zelenými listami predstavuje potenciálny hospodársky rozkvet, keďže ekonomika Zimbabwe sa opiera predovšetkým o poľnohospodárstvo.


Nonny Mathe: „Maľujem abstraktné a napoly abstraktné figuratívne obrazy, s bohatou textúrou a výraznými farbami. Inšpirujú ma životy ľudí, to, ako sa k sebe správajú a ako vnímajú rôzne skutočnosti.  Keďže som žena, v centre môjho záujmu sú najmä ženy.  Dôležitou témou pre mňa je aj posilňovanie postavenia žien.“

Nonny Mathe je umelkyňa, ktorá žije v meste Bulawayo. Študovala koncom 90. rokov na Umeleckej a priemyselnej škole v Mzilikazi  a umeniu sa venuje viac ako 15 rokov.

Vystavovala skupinovo v Zimbabwianskej národnej galérii a v Národnej galérii v Bulawayu. Mala viaceré autorské výstavy po celej Afrike – v Botswane, Namíbii, Mozambiku a Južnej Afrike, ako aj v Dánsku.  Je nositeľkou viacerých ocenení.