Sbor dobrovolných hasičů obce Zámrsky

Naše nedávno pořízené zásahové vozidlo