ראשי

אתר זה כולו מיועד לשם הדרכה באופן פרטי ואישי למורה גיא , אשר מסייע לרכז את המידע והידע לתלמידי כיתתי 
הוא נעשה כדי להקל על תלמידי ללמוד ולא לשום צורך מסחרי 

אסור לצלם /להעתיק /לשכפל /להוריד/להציג כל חומר שהוא מהאתר , לא במישירין ולא בעקיפין . 

וכו ...