Scratch és, més que un entorn de programació, un mitjà d'expressió per ajudar nois i joves a manifestar les seves idees de forma creativa, a la vegada que desenvolupen habilitats de pensament lògic i d’aprenentatge del Segle XXI, tal com ho defineixen a la seva web.

L'objectiu final d'Scratch no és aprendre a programar, sinó programar per aprendre (M. Resnick) tot descobrint que les eines i metodologies de la programació ens poden ajudar a resoldre problemes o situacions de la vida real, plantejades pels mateixos alumnes. Així es transforma el procés d'aprenentatge, fent-lo més significatiu, treballant de forma més creativa i manipulativa, potenciant el disseny i la planificació de petits projectes significatius i fomentant la participació, la cooperació i la comunicació. 

Durant el curs, anirem realitzant els nostres propis projectes a mida que les sessions vagin avançant. També comentarem i exemplificarem possibles metodologies per aplicar-ho a l'escola.

Requisits tècnics

Per a treballar en la versió 2.0 online, només necessitem un ordinador amb navegador amb tecnologia flash. Accedim des de la web del projecte scratch.mit.edu
Si no disposem de connexió podem descarregar-nos la versió 2.0 offline (multiplataforma).
La versió anterior, la 1.4, encara s'utilitza per a alguns projectes de robòtica, accés a dispositius tipus arduino... 

Objectius

  • Justificar l'ús dels entorns de programació com a eina privilegiada en el desenvolupament de la creativitat, l'assoliment de reptes personals, la cooperació, el pensament lògic... a banda d'altres competències bàsiques.
  • Introduir i capacitar als assistents en l'entorn de programació d'Scratch 2.0.
  • Realitzar programes senzills amb Scracth, utilitzant metodologies pràctiques i col·laboratives.
  • Donar recursos i espais de referència per tal d'afavorir l'autoaprenentatge en l'ús d'Scratch.

Durant el curs podrem utilitzar l'adreça scratchcrp2016@googlegroups.com per estar en contacte.Curs organitzat pel CRP Vallès Oriental 1

Octubre i Novembre 2016