Introducció

L'objectiu d'aquest  web consisteix en proporcionar els coneixements i les eines necessàries, per a que totes les plaques PICAXE es puguin connectar i fer funcionar amb SCRATCH i S4A. Per començar s'ha utilitzat la placa Imagina del Departament d'Ensenyament.

Scratch (http://scratch.mit.edu/) és un paquet popular de programari lliure i multiplataforma que s'utilitza a les escoles i instituts per introduir la programació gràfica. 

Qualsevol placa PICAXE es pot utilitzar per enviar senyals de la vida real (accionament d'un polsador, nivells de llum, detecció d'objectes, temperatura, etc)  al programari Scratch, per tal que el programa pugui respondre a aquestes condicions canviants.

Cal tenir en compte que el xip PICAXE només actua com a "interfície" amb l'ordinador, ja que és l'ordinador el que fa "córrer" el programa Scratch.
Per tant, el xip PICAXE es programa simplement una vegada (amb el firmware que emula una Picoboard)  i des d'aquest moment, actua com una interfície d'entrades per al programari Scratch. Vegeu la secció Picaxe amb Scratch per a més informació.
 

Heu de tenir en compte que la versió original del MIT del Scratch només és compatible amb la interfície d'entrada, pel que no pot controlar les sortides de la vida real, com ara LEDs, motors, servomotors, etc. 

Per superar aquest problema, podeu optar per utilitzar el programari S4A en lloc de Scratch. S4A és una versió de Scratch, elaborada pel Citilab: (http://seaside.citilab.eu/scratch/arduino), que té blocs de control de sortides digitals, motors i servomotors. En principi aquesta distribució modificada de Scratch s'ha elaborat per Arduino, però és totalment compatible amb PICAXE i altres pics. En aquesta secció us explicarem com fer-ho amb la tecnologia PICAXE. Vegeu la secció Picaxe amb S4A per a més detalls.