กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี


 • กิจกรรมกีฬาสีภายใน งานกีฬาสานสัมพันธ์แม่ลูกสู่อาเซียน ปี 2558 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เตรียมจัดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปี พร้อมจัดงานวันแม่แห่งชาติบูรณาการงานอาเซียนศึกษา ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดัีงกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน...
  ส่ง 26 ส.ค. 2558 04:14 โดย Man Titi
 • งานอนามัยโรงเรียน วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลโชคชัย ณ.หอประชุมโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
  ส่ง 28 ก.ค. 2558 19:24 โดย Man Titi
 • ประกาศผลการเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ ปี 2558 ผลการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 (17-มิ.ย.-58)ลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศรับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศเนตรนารีสามัญ กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1หมายเหตุ  ลูกเสือสามัญได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตไปแข่งระดับจังหวัดนครราชสีมาผลการประกวดระดับจังหวัดนครราชสีมา (21-มิ.ย.-58)ลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเกียรติบัตรพร้อมแบดก์ลูกเสือเกียรติยศ
  ส่ง 1 ส.ค. 2558 00:10 โดย Man Titi
 • การอบรมพัฒนาครูสร้างโปรแกรม Google App ในระบบการศึกษาของโรงเรียน การอบรมพัฒนาครูสร้างโปรแกรม Google App และเว็บไซด์ของตนเอง  วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ.โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 1 ก.ค. 2560 00:16 โดย Man Titi
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารจัดกองลูกเสือรวมสวนสนามระดับเขต ระดับอำเภอและระดับจังหวัด
  ส่ง 1 ส.ค. 2558 00:11 โดย Man Titi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »