Home

Đây là trang blog về những câu chuyện hướng đạo cho tất cả hướng đạo sinh khắp nơi. Đôi khi chỉ là những suy nghĩ bất chợt, đôi khi có thể là một số nhận định về một bài viết của ai đó hay về một dữ kiện đọc được trên mạng internet, nghe trên radio hay xem ở TV. Trang này cũng giữ lại những tài liệu có ích cùng các bài viết đáng chú ý về sinh hoạt hướng đạo của những tác giả khác, và nhận đăng bài của bạn đọc, trong chủ đề hướng đạo, không phân biệt quan điểm. Những bài đăng ở đây chưa xếp theo một thứ tự rõ ràng. Blog này dùng và tôn trọng Tác quyền cùng Chính sách Sử dụng Hợp lý (Copyright and Fair Use Policy/Acceptable Use Policy).

Tài liệu

 • Gilcraft - The Rover Squire   0k - Jan 25, 2016, 3:35 PM by Hung La (v1)
  ‎A short booklet from Gilcraft on the Rover Squire - 1940.‎
 • Rover Scouts - What They Are   0k - Jan 25, 2016, 3:35 PM by Hung La (v1)
  ‎A short booklet all about Rovering - 1937.‎
Showing 2 files from page Sách HĐ thế kỷ 20.
  

Lửa dặm đường

 • Trưởng theo quy ước của “Hướng đạo Trưởng niên” khác xa trưởng của một Hội Hướng đạo quốc gia thuộc tổ chức WOSM.
 • Hướng đạo, một Phương pháp Giáo dục Nhân vị Cung Giũ Nguyên
  Posted Jul 4, 2016, 2:16 PM by Hung La
Showing posts 1 - 1 of 18. View more »

Scouting world

 • WOSM will not deal with any overseas groups in relation to scouting in Vietnam.
 • Lessons Learned as a Boy Scout Bill Marriott Posted: January 23, 2008 03:39:10 PM Many years ago, I joined Boy Scout Troop 241 in Chevy Chase, Maryland. It was one of the most rewarding ...
  Posted Dec 27, 2011, 4:52 PM by Cong Haydieu
Showing posts 1 - 1 of 9. View more »
 

Les principes fondamentaux de la Fédération des Scouts Baden-Powell de BelgiqueChuyện bây giờ

 • "Tấm hình thiêng liêng Anh Nguyễn Tất Thành đi dự trại Scout ...” 
 • Ai là người Việt Nam đầu tiên “chơi” Hướng đạo? Who would be the first Vietnamese participating in Scouting? Trần Minh Hữu Đã 85 năm kể từ khi Đoàn Lê Lợi và Đoàn Vạn Kiếp, những đơn vị Hướng đạo ...
  Posted Jul 19, 2017, 7:18 AM by Hung La
 • Scouts Canada: 100 năm thăng trầm và thay đổi Lã Mạnh Hùng Gởi đến thế hệ trưởng Hướng đạo Việt Nam tương lai, đến những trưởng đã dìu dắt nhiều thế hệ từ 1954 đến nay, và hai anh ...
  Posted Jul 11, 2017, 5:30 PM by Hung La
 • Scouts Canada: 100 Years of Growth, Decline and Changes Hung M. La To future generations of Vietnam Scouters, For the Scouters who have guided many youth generations since 1954, and To my brothers, Pham Van Tai and Dang Quoc ...
  Posted Jul 11, 2017, 8:44 AM by Hung La
Showing posts 1 - 3 of 38. View more »Media

 • Trại Họp bạn Quốc gia - Trảng Bom 1959
 • Dấu Đường | Kỷ niệm 60 năm đạo Đông Thành
  Posted Nov 2, 2016, 11:31 AM by Hung La
Showing posts 1 - 1 of 10. View more »

Ký ức

 • Lục ảnh cũ ra tìm chữ viết, xếp tâm thư lại để tìm nhau…
 • Akela Lưu Hồng Phúc  Trần Trung Hợp Saigon, ngày nắng ấm đầu Xuân Quý Tị, chúng tôi tìm gặp Akela Lưu Hồng Phúc (LHP), dân làng Tân Hương, là bạn cố tri trong đạo ...
  Posted Dec 11, 2016, 8:15 AM by Hung La
 • Scouting... Memories and a Lifestyle Comical Peacock Lục giấyra tìm chữ viết, xếp tâm thư lại để tìm nhau... (1) Đọc lại tháng 12, 2007 – Phong trào Hướng đạo đã đ ...
  Posted Mar 27, 2015, 6:22 AM by Cong Haydieu
Showing posts 1 - 2 of 11. View more »
Roverway Francia, 2016 #ScoutIAR
On my honor, I'll do my best, to do my duty to God.
On my honor, I'll do my best, to serve my country as I may.
On my honor, I'll do my best, to do my good turn each day,
To keep my body strengthened and keep my mind awakened.
To follow paths of righteousness. 
On my honor, I'll do my best.