Home

Đây là trang blog về những câu chuyện hướng đạo cho tất cả hướng đạo sinh khắp nơi. Đôi khi chỉ là những suy nghĩ bất chợt, đôi khi có thể là một số nhận định về một bài viết của ai đó hay về một dữ kiện đọc được trên mạng internet, nghe trên radio hay xem ở TV. Trang này cũng giữ lại những tài liệu có ích cùng các bài viết đáng chú ý về sinh hoạt hướng đạo của những tác giả khác, và nhận đăng bài của bạn đọc, trong chủ đề hướng đạo, không phân biệt quan điểm. Những bài đăng ở đây chưa xếp theo một thứ tự rõ ràng. Blog này dùng và tôn trọng Tác quyền cùng Chính sách Sử dụng Hợp lý (Copyright and Fair Use Policy/Acceptable Use Policy).

Tài liệu

 • Gilcraft - The Rover Squire   0k - Jan 25, 2016, 3:35 PM by Hung La (v1)
  ‎A short booklet from Gilcraft on the Rover Squire - 1940.‎
 • Rover Scouts - What They Are   0k - Jan 25, 2016, 3:35 PM by Hung La (v1)
  ‎A short booklet all about Rovering - 1937.‎
Showing 2 files from page Sách HĐ thế kỷ 20.
  

Lửa dặm đường

 • Trưởng theo quy ước của “Hướng đạo Trưởng niên” khác xa trưởng của một Hội Hướng đạo quốc gia thuộc tổ chức WOSM.
 • Dân chủ trong Hướng đạo Lã Mạnh Hùng Mục lục Dẫn nhập Khái niệm Dân chủ Scouts Canada Dân chủ không đợi tuổi Những điểm yếu của cách bầu đại diện nhiều bậc Một đề ...
  Posted Dec 3, 2017, 11:02 AM by Hung La
Showing posts 1 - 1 of 19. View more »

Scouting world

 • WOSM will not deal with any overseas groups in relation to scouting in Vietnam.
 • Những người tị nạn trẻ tìm lại cuộc đời trong Hướng đạo Scouts Abound | Tin WOSMChúng ta đã nghe kể lại những câu chuyện cảm động của Omar và Saad, hay của Abas và gia đình của anh; họ là những ...
  Posted Dec 15, 2017, 9:12 AM by Hung La
Showing posts 1 - 1 of 10. View more »
 

World Scouting - Triennium 2014-2017Chuyện bây giờ

Showing posts 1 - 3 of 45. View more »Media

 • Trại Họp bạn Quốc gia - Trảng Bom 1959
 • Dấu Đường | Kỷ niệm 60 năm đạo Đông Thành
  Posted Nov 2, 2016, 11:31 AM by Hung La
Showing posts 1 - 1 of 10. View more »

Ký ức

 • Lục ảnh cũ ra tìm chữ viết, xếp tâm thư lại để tìm nhau…
 • Akela Lưu Hồng Phúc  Trần Trung Hợp Saigon, ngày nắng ấm đầu Xuân Quý Tị, chúng tôi tìm gặp Akela Lưu Hồng Phúc (LHP), dân làng Tân Hương, là bạn cố tri trong đạo ...
  Posted Dec 11, 2016, 8:15 AM by Hung La
 • Scouting... Memories and a Lifestyle Comical Peacock Lục giấyra tìm chữ viết, xếp tâm thư lại để tìm nhau... (1) Đọc lại tháng 12, 2007 – Phong trào Hướng đạo đã đ ...
  Posted Mar 27, 2015, 6:22 AM by Cong Haydieu
Showing posts 1 - 2 of 11. View more »

JOTI


On my honor, I'll do my best, to do my duty to God.
On my honor, I'll do my best, to serve my country as I may.
On my honor, I'll do my best, to do my good turn each day,
To keep my body strengthened and keep my mind awakened.
To follow paths of righteousness. 
On my honor, I'll do my best.