Home

Đây là trang blog về những câu chuyện hướng đạo cho tất cả hướng đạo sinh khắp nơi. Đôi khi chỉ là những suy nghĩ bất chợt, đôi khi có thể là một số nhận định về một bài viết của ai đó hay về một dữ kiện đọc được trên mạng internet, nghe trên radio hay xem ở TV. Trang này cũng giữ lại những tài liệu có ích cùng các bài viết đáng chú ý về sinh hoạt hướng đạo của những tác giả khác, và nhận đăng bài của bạn đọc, trong chủ đề hướng đạo, không phân biệt quan điểm. Những bài đăng ở đây chưa xếp theo một thứ tự rõ ràng. Blog này dùng và tôn trọng Tác quyền cùng Chính sách Sử dụng Hợp lý (Copyright and Fair Use Policy/Acceptable Use Policy).

Tài liệu

 • Gilcraft - The Rover Squire   0k - Jan 25, 2016, 3:35 PM by Hung La (v1)
  ‎A short booklet from Gilcraft on the Rover Squire - 1940.‎
 • Rover Scouts - What They Are   0k - Jan 25, 2016, 3:35 PM by Hung La (v1)
  ‎A short booklet all about Rovering - 1937.‎
  

Lửa dặm đường

 • Trưởng theo quy ước của “Hướng đạo Trưởng niên” khác xa trưởng của một Hội Hướng đạo quốc gia thuộc tổ chức WOSM.
 • Trưởng Nguyễn Tấn Hồng  Công hay diễuTrưởng Nguyễn Tấn Hồng (1922-2018) pháp danh Chân Hội là cựu Đại tá Y sĩ Trưởng Không Quân (1961-1965), cựu Tổng Trưởng Bộ Thanh ...
  Posted Feb 5, 2018, 8:01 PM by Hung La
Showing posts 1 - 1 of 21. View more »

Scouting world

 • WOSM will not deal with any overseas groups in relation to scouting in Vietnam.
 • Những người tị nạn trẻ tìm lại cuộc đời trong Hướng đạo Scouts Abound | Tin WOSMChúng ta đã nghe kể lại những câu chuyện cảm động của Omar và Saad, hay của Abas và gia đình của anh; họ là những ...
  Posted Dec 15, 2017, 9:12 AM by Hung La
Showing posts 1 - 1 of 10. View more »

Ngày 10 tháng 1, 2019 Hướng đạo Viêt Nam trở lại với WOSM, gia đình Hướng đạo Thế giới, là thành viên Quốc gia thứ 170.

We’re so excited to announce Pathfinder Scouts Vietnam as WOSM’s newest member, joining over 50 million Scouts in 170 National Scout Organizations. 

A warm welcome to Vietnamese Scouts, welcome back to the World Scouting family! bit.ly/2H4MWZ9


Rovers Y 100Chuyện bây giờ

 • "Tấm hình thiêng liêng Anh Nguyễn Tất Thành đi dự trại Scout ...” 
 • Ngành Tráng (1918-2018) | eBook Lã Mạnh Hùng Thân gởi Tráng sinh Việt Nam hôm nay và ngày mai. Cảm ơn tất cả Tráng sinh đã và đang cho người viết cơ hội sinh hoạt ...
  Posted Jan 27, 2019, 7:07 AM by Hung La
 • Ngành Tráng (1918-2018) | Phần 3 Lã Mạnh Hùng 2018: Ngành Tráng trên thế giới Một thế kỷ sau khi thành lập, ngành tráng trên thế giới, ở những Hội Hướng đạo Quốc gia thành viên ...
  Posted Jan 24, 2019, 6:56 PM by Hung La
 • Ngành Tráng (1918-2018) | Phần 2 Lã Mạnh Hùng Thân gởi các bạn Tráng sinh thế kỷ 21, Dưới đây là quan điểm và thực hành của một trưởng đã và đang sinh hoạt với Tráng ...
  Posted Jan 24, 2019, 6:24 PM by Hung La
Showing posts 1 - 3 of 64. View more »Media

 • Trại Họp bạn Quốc gia - Trảng Bom 1959
 • Dấu Đường | Kỷ niệm 60 năm đạo Đông Thành
  Posted Nov 2, 2016, 11:31 AM by Hung La
Showing posts 1 - 1 of 10. View more »

Ký ức

 • Lục ảnh cũ ra tìm chữ viết, xếp tâm thư lại để tìm nhau…
 • Akela Lưu Hồng Phúc  Trần Trung Hợp Saigon, ngày nắng ấm đầu Xuân Quý Tị, chúng tôi tìm gặp Akela Lưu Hồng Phúc (LHP), dân làng Tân Hương, là bạn cố tri trong đạo ...
  Posted Dec 11, 2016, 8:15 AM by Hung La
 • Scouting... Memories and a Lifestyle Witty Peacock Lục giấyra tìm chữ viết, xếp tâm thư lại để tìm nhau... (1) Đọc lại tháng 12, 2007 – Phong trào Hướng đạo đã đ ...
  Posted Jan 13, 2019, 9:50 AM by Hung La
Showing posts 1 - 2 of 11. View more »

JOTI


On my honor, I'll do my best, to do my duty to God.
On my honor, I'll do my best, to serve my country as I may.
On my honor, I'll do my best, to do my good turn each day,
To keep my body strengthened and keep my mind awakened.
To follow paths of righteousness. 
On my honor, I'll do my best.