Date de contact


1. Descrierea unităţii de învăţământ

 Elemente de identificare a unităţii şcolare:

          Unitatea şcolară: Şcoala Gimnaziala Budesti

          Adresa unităţii: Budești, Str. Principală, nr. 817

          Tipul şcolii: şcoală cu clasele O-VIII, cursuri de zi

          Programul şcolii: 8.00-16.00, două schimburi

          Limba de predare: romană

          Adresa de email: scoala_budesti@yahoo.com

          Tel./Fax. : 0262373608


2. Circumscripţia şcolară

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PERSONALITATE JURIDICĂ

ARONDATE/COMASATE

LIMBA

MEDIU

STRĂZI ARONDATE

1

ȘCOALA GIMNAZIALA BUDESTI

GRĂDINIȚELE CU PROGRAM NORMAL BUDEȘTI

ROM

RURAL

LOCALITATEA BUDEȘTI

2

ȘCOALA PRIMARA SÎRBI

ROM

RURAL

LOCALITATEA SÎRBI