Wprowadzenie

Idea ścieżki dydaktycznej na obrzeżach Śliwic w kierunku Łobody nie jest nowa. Pierwsze przymiarki do jej wytyczenia poczyniono już w pierwszych latach obecnego stulecia. Do tej pory, jednak z różnych względów przedsięwzięcie to nie doczekało się realizacji. 
Zwykle wstępne wytyczenie przebiegu ścieżki odbywa się to w oparciu o różne materiały kartograficzne. Oględziny w terenie, zaś pozwalają precyzyjnie wyznaczyć interesujące miejsca, a także wprowadzić ewentualne korekty trasy. W końcowym etapie pojawiają się fizyczne oznaki jej istnienia – różnego rodzaju tablice informacyjne i broszury zawierające stosowne informacje. 

Zadaniem niniejszej strony jest odpowiedzieć na pytanie – czy bez realizacji ostatniego z wymienionych etapów możliwe jest efektywne udostępnienie mieszkańcom i turystom informacji o okolicznych miejscach lub obiektach wartych zobaczenia?
 
 
Przedstawione na mapce linie prezentują drogi o różnej dostępności. Czarne to drogi asfaltowe (droga pomiędzy Śliwicami a Łobodą posiada też ścieżkę rowerową!!). Na żółto oznaczono różnej jakości drogi gruntowe - ale przejezdne zarówno dla rowerów, jak i innych pojazdów. Czerwony kolor oznacza konieczność przejścia na piechotę lub przedstawia alternatywną trasę. 
 
Legenda:
1. Przebudowa drzewostanów
2. Pola uprawne
3. Łąki wilgotne
4. Odłogi
5. Lasy grądowe
6. Działalność bobrów
7. Melioracje wodne
8. Zarastające łąki
 
 9. Bory i chojniaki
10. Młyn wodny
11. Leśniczówka Łoboda
12. Lasy łęgowe
13. Rzeka Prusina
14. Tartak w Łobodzie
15. Jezioro Trzcianno
16. Torfowisko
„Ścieżkę edukacyjną w dolinie Śliwiczki i Prusiny” można poznać w domu przed ekranem komputera. Jednak witryna wyposaża ewentualnego użytkownika również w materiały niezbędne przy jej przemierzaniu, jak i odnajdywaniu wyznaczonych punktów. Wystarczy zaopatrzyć się w wydruk mapki oraz opisy punktów zawarte w plikach PDF lub MP3 udostępnionych na stronie WPROWADZENIE. Jeżeli dysponujemy odbiornikiem GPS (Garmin 60CSx lub podobne), możliwe jest też wczytanie przebiegu trasy z pliku w formacie *gdb lub *gpx. Można wreszcie w terenie zerknąć na prezentowaną tu stronę, jeśli oczywiście mamy odpowiedni sprzęt lub skopiować jej zawartość i przeglądać offline. Przebieg ścieżki prześledzimy też mając zainstalowany w komputerze program Google Earth poprzez uruchomienie pliku "Przebieg ścieżki w GOOGLE EARTH.kmz" (program do pobrania na stronie http://www.google.com/intl/pl/earth/).

Ścieżka została pomyślana tak, aby wyznaczone na niej punkty były jak najbardziej dostępne. Prawie wszędzie można dojechać rowerem, zatem ten sposób przemieszczania się jest najlepszy w przypadku zwiedzania całego jej przebiegu (pełna „ósemka” od Golgoty poprzez Łobodę i z powrotem to około 9 km). W przypadku marszu można korzystać z nieco skróconych tras lub zrezygnować z niektórych punktów. Pierwsza część – od Golgoty do punktu 4, cofając się nieco przez las do punktu 8 i 7 na łące i dalej po punkt 5 wraz z drogą powrotną do startu to nieco ponad 5 km. Mając na uwadze spokojny marsz musimy, więc zarezerwować co najmniej dwie godziny. Druga pętla - od młyna w Łobodzie przez jezioro Trzcianno, tartak i Leśniczówkę z powrotem do drogi asfaltowej w kierunku Łobody to kolejne 4 km.

Zagadnienia prezentowane na ścieżce związane są przede wszystkim z przyrodą ożywioną. Przedstawiają głównie różne siedliska przyrodnicze i czynniki, które wpływają na ich kształtowanie (punkty 2, 3, 4, 8, 15, 16). Ów wpływ w tzw. rolniczej przestrzeni produkcyjnej to m. in. systemowe odwadnianie łąk przez człowieka (punkt 7) lub też działania przeciwne realizowane przez bobry (punkt 6). Ważnym zagadnieniem jest też działalność gospodarcza na tym obszarze. Można tu wymienić choćby prowadzoną gospodarkę leśną, z którą związane są punkty opisujące leśniczówkę i tartak w Łobodzie (11 i 14), ponadto te, które dotyczą różnych zbiorowisk leśnych (punkty 5, 9 i 12) oraz przebudowy drzewostanu (punkt 1). Swój wpływ na sferę gospodarczą wywarła też rzeka Prusina – to ona przez wieki była siłą napędową młyna w Łobodzie, ale też stanowi istotną barierę wymagającą tworzenia różnego rodzaju przepraw (punkty 10 i 13).

Ścieżka ma charakter otwarty – w każdej chwili zarówno autorzy, jak i użytkownicy mogą wnosić uwagi do jej przebiegu, wyznaczonych punktów oraz ich opisów. Uzupełnienie trasy o nowe zagadnienia byłoby mile widziane i świadczyłoby o zainteresowaniu lokalnej społeczności. Pozwoliłoby to na jej udoskonalenie, a w przyszłości być może na uzupełnienie treści internetowych odpowiednim wydawnictwem książkowym i infrastrukturą terenową.

Jak wspomniano na wstępie, koncepcja ścieżki istniała już od około 10 lat. Jej autorem jest dr Tomasz Stosik – adiunkt w Katedrze Botaniki i Ekologii UT-P w Bydgoszczy, prywatnie i po części też zawodowo związany z położoną w sercu Borów Tucholskich - gminą Śliwice. Do jej powstania przyczynili się też studenci – członkowie Koła Naukowego Botaniki i Ekologii przy Katedrze Botaniki i Ekologii (Paweł Demski, Agnieszka Duszyńska, Monika Kempka, Monika Pokrzywka, Agnieszka Putkiewicz, Monika Sylka, Katarzyna Szymeczko, Monika Watkowska i Jakub Ziółkowski), którzy to w ramach zrealizowanego w czerwcu 2011 roku Obozu Naukowego zebrali materiał i opisali wybrane punkty ścieżki.
 
© 2011-2014 Tomasz Stosik
Ć
Dźwiękowy opis punktu 13 - przykład.mp3
(1651k)
Tomasz Stosik,
24 lut 2012, 01:02
Ć
Dźwiękowy opis punktu 6 - przykład.mp3
(1347k)
Tomasz Stosik,
24 lut 2012, 01:00
Ċ
Tomasz Stosik,
23 lut 2012, 16:01
ċ
Przebiegścieżki.gpx
(8k)
Tomasz Stosik,
14 sty 2012, 14:44
Ċ
Tomasz Stosik,
14 sty 2012, 08:52
Comments