Εισαγωγή


Αυτό το site έρχεται να συμπληρώσει και να ταξινομήσει το υλικό που υπάρχεια στο blog http://sciences-thrace.blogspot.gr. Το υλικό έχει ταξινομηθεί σε κατηγορίες, όπως για παράδειγμα: θέματα διδακτικής, καλές πρακτικές, σενάρια διδασκαλίας,  τράπεζα θεμάτων, ψηφιακά βιβλία και σημειώσεις κτλ.

Επίσης θα γίνει προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί και ως forum επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών με τους συναδέλφους της Θράκης και όχι μόνο.

Χρήστος Γκοτζαρίδης
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ4 στη Θράκη


   
Θέματα διδακτικής

Σε αυτή τη σελίδα βρίσκονται συγκεντρωμένα άρθρα, εισηγήσεις, διαλέξεις και δημοσιευμένες εργασίες από τη δραστηριότητα των τελευταίων χρόνων. Μερικά έχουν θεματολογία από τη γενική Διδακτική και άλλα αναφέρονται σε θέματα διδακτικής  των Φ.Ε.
Τράπεζα θεμάτων

Εδώ βρίσκονται τα θέματα που έχουν προταθεί κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, καθώς και νέες αναρτήσεις από θέματα που πρότειναν συνάδελφοι.

Σενάρια διδασκαλίας

Η οργάνωση σεναρίων διδασκαλίας είναι η αιχμή των μαθητοκεντρικών διδακτικών προσεγγίσεων και η χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς αυξάνεται συνεχώς. Εδώ υπάρχουν συγκεντρωμένα  σενάρια που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια και θα προστεθούν και σενάρια που θα δημιουργηθούν από συνεργάτες εκπαιδευτικούς στο μέλλον.

Καλές πρακτικές

Η εμπειρία του κάθε εκπαιδευτικού, η προσωπική του μανιέρα, η διδακτική του προσέγγιση και τη καθημερική τριβή με το αντικείμενο της διδασκαλίας του, οδηγούν σε "διδακτικές  επιλογές" και "διδακτικούς σχεδιασμούς" πρωτότυπους, και στις περισσότερες περιπτώσεις πολυ αποτελεσματικούς. κάθε τέτοια πρόταση μπορεί να βοηθήσει και κάποιον άλλο εκπαιδευτικό για να επιτύχει τους διδακτικούς του στόχους.
Τα τελευταία χρόνια το μοίρασμα της εμπειρίας και  η ανταλλαγή  των "προσωπικών διδακτικών επιλογών" είναι μέρος  κάθε επιμορφωτικού προγράμματος. Ο γεικός όρος που περιγράφει αυτή τη διαδικασία είναι "καλές πρακτικές". 


Βιβλία σε ψηφιακή μορφή

Στο διαδίκτυο και σε ελεύθερη πρόσβαση κυκλοφορούν πολλά και πολύ ενδιαφέροντα σχολικά βιβλία Φυσικών επιστημών. Εδώ θα βρείτε μερικά που αξιολογούνται ως χρήσιμα για την διδακτική πρακτική που ακολουθούν οι έλληνες εκπαιδευτικοί.

Υποσελίδες (1): Αντί προλόγου