กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

http://north67.sillapa.net/sm-pck41/modules/report/report_school_result.php?id=6          https://sites.google.com/site/sciencetaphanhinschool/home/Untitled.jpg         

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

science


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะพานหิน  ศึกษาดูงาน จังหวัดอุทัยธานี  ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2560 คลิ๊กเลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนตะพานหิน จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559 คลิ๊กเลย
 ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานระดับประเทศ โครงการต้นกล้าพลังงาน ปีการศึกษา 2559
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนตะพานหิน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระหว่างต้นเดือนสิงหาคม. พ.ศ.2560 มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมอย่างมากมาย และวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมไซน์โชว์ แฟนชั่นชุดรีไซเคิล ให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างสนุกสนาน คลิกภาพกิจกรรม

                 

   วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นักเรียนตัวแทนโรงเรียนตะพานหินได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง จากผู้อำนวยการโรงเรียน จากการเข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิต โดยนักเรียนได้นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลดังกล่าวจาก สพม. 41 

Embed gadget


ข่าวการศึกษา