กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

YouTube Video

science

          

YouTube Video

YouTube Video

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

YouTube Video

วิดีโอ YouTube

ข่าวการศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/12ZpSnScB2Uakm-9XNCZRxz8Rg9cf4wcK
โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ที่สอบผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 และ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560-2561
https://drive.google.com/open?id=0BxroQSa67nKQRkdLSVNDNUNvcTA
ครูโรงเรียนตะพานหินร่วมกับโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตะพานหินจัดค่ายดาราศาสตร์ ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=0BzA_RW_x10hOTlI0Zmh1aFJkNlU
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/drive/folders/1-8NmwYVYBCsjTBT3JKW6lmLEUByuvjyM

วันวิทยาศาสตร์ 2561 https://drive.google.com/open?id=0BxroQSa67nKQTkcwd2JMWHdWMUE
ค่ายดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนตะพานหินจังหวัดพิจิตร วันที่ 5-7 มกราคม พ.ศ. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนตะพานหิน จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559 คลิ๊กเลย
https://drive.google.com/open?id=0BxroQSa67nKQLTJwd0VjTVdLSnM

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะพานหิน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิปลหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 67
ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานระดับประเทศ โครงการต้นกล้าพลังงาน ปีการศึกษา 2559
https://drive.google.com/open?id=0BxroQSa67nKQNEw0S21pNGpQQ0E
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะพานหิน  ศึกษาดูงาน จังหวัดอุทัยธานี  ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2560 คลิ๊กเลย
       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนตะพานหิน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระหว่างต้นเดือนสิงหาคม. พ.ศ.2560 มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมอย่างมากมาย และวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้จัด
นิทรรศการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมไซน์โชว์ แฟนชั่นชุดรีไซเคิล ให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างสนุกสนาน คลิกภาพกิจกรรม

                 

 

  วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นักเรียนตัวแทนโรงเรียนตะพานหินได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง จากผู้อำนวยการโรงเรียน จากการเข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิต โดยนักเรียนได้นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลดังกล่าวจาก สพม. 41