תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט

נושא מיומנות החקר נלמד באופן ספירלי במהלך 3 השנים בחטיבה ומשולב בנושאי הלימוד השונים.   
כיתה ז  
 מחצית א' 
1- גוף וחומר
2- מסה ונפח 

3- תיאוריית החלקיקים 
4- המודל החלקיקי כמסביר תופעות ושינויים פיזיקליים
5- אנרגיה 
 מחצית ב'
1- מאפייני חיים וצורכי קיום . 
2- המדרג בטבע
3- מבנה התא 
4- הגוף כמערכת על 
5- מערכת ההובלה באדם 
6- מאזן מים וחום  

כיתה ח' 
 מחצית א' 
1- תיאוריית החלקיקים והסבר תופעות ושינויים פיזיקליים 
2- מבנה האטום 
3- יונים 
4- טבלת היסודות 
5- תרכובות ותערובות 
6- שינויים בחומר 
7- אנרגיה חשמלית 
8- כוחות ותנועה 
       מחצית ב' 
     1-אקולוגיה 
     2- רבייה 

כיתה ט' 
 מחצית א' 
1- הקשר הכימי 
2- תהליכים אקסותרמיים ואנדותרמיים
3- חומצה ובסיס 
4- ייחודיות הפחמן 
5- תרכובות פחמן המרכיבות את גופם של       אורגניזמים . 
6- מערכת העיכול 

 מחצית ב' 
1- תהליך ההזנה בצמח 
2- תורשה