העשרה


 


"לומד עצמאי - אחד ממצבי התפקוד: בעל ערכים ועניין פנימיים ומהותיים, בעל ציפיות הישג ותחושה של מסוגלות עצמית, מציב מטרות ללמידה, מרוכז במשימות הלמידה, מסוגל לבצע משוב עצמי ולעשות בו שימוש משמעותי, מנהל את זמנו באופן יעיל ועומד בלחץ של משימות ומבחנים." (מילון "דרור")

בכל שכבה מוטלת משימה אחת לפחות שבמהלכה התלמיד מתמודד כלומד עצמאי 
שכבת ז'- נושא מאזן מים 
שכבת ח' - נושא אקולוגיה 
שכבת ט' - נושא מערכת העיכול