שכבה ז'‏ > ‏

לוח מבחנים ונושאים למבחן


חומר למבחן מתוך הספר מדעי החומר לכיתה ז' הוצאת מטח . 
1- גוף וחומר, נפח ומסה 

הבחנה בין גוף לבין חומר, גוף כמורכב מחומר ובעל כמות מוגדרת שלו,

תכונות המאפיינות גופים: צורה, נפח ומסה,

חומר מופיע בשלושה מצבי צבירה שונים: מוצק, נוזל וגז.

נפח – המקום שהגוף תופס במרחב.

מדידת נפחיחידות מידה (סמ''ק, מ''ל, ליטר, מ''ק, קוב), כלים למדידת נפח (משורה, כוס כימית, בקבוק קוני, מזרק, פיפטה), מדידת נפח של גוף הנדסי באמצעות נוסחה (נפח קובייה/תיבה = גובה*אורך*רוחב), מדידת נוזלים בכלי מדידה (יחידות המידה מותאמות לגודל הגוף שנפחו נמדד), מדידת נפח בגופים מוצקים שצורתם אינה מוגדרת באמצעות השקעתם בנוזל בהסתמך על חוק ארכימדס (ניסוי בעמ' 60-61).

מסה – כמות החומר.

הבחנה בין מסה ומשקל – מסה היא כמות החומר והינה קבועה, משקל מבטא את כוח הכבידה הפועל על גוף ומשתנה בהתאם לגרם השמיים בו הגוף נמצא. משקל נמדד ביחידות של ניוטון וע''י מד כוח (מאזני קפיץ).

מדידת מסהיחידות מידה (מ''ג, גרם, ק''ג, טונה), מכשירים למדידת מסה (מאזני כפות עם גופי מדידה/ אבני מסה, מאזני כף מכאניים), מדידת מסה של גופים מוצקים לפני ולאחר שינוי צורתם, חוק שימור המסה, מדידת מסה של נוזלים וגזים בתוך כלי (ניסוי בעמ' 68-69).

ספר הלימוד : עמודים  54-55, 57-61, 64-69
תרגול מהספר : עמוד 99-100 שאלות 1-4 , 6-10 
דפי תרגול  : מסה ונפח    

2. מבנה החומר- מודל החלקיקים

מושגים- מצב צבירה, מוצק, נוזל, גז, ריק , חלקיקים. 

- ארבעת סעיפי התיאוריה החקליקית : החומר בנוי מחלקיקים זעירים , בין החלקיקים קיים רווח (ריק) , החלקיקים נמצאים בתנועה  

   מתמדת , בין החלקיקים קיימים כוחות משיכה. 

- אפיון שלושת מצבי הצבירה באמצעות מודל החלקיקים: צפיפות החלקיקים, סידור החלקיקים,  אופן התנועה שלהם בהתאם לכוחות הפועלים ביניהם .  

ספר הלימוד :  עמוד 139-140 . 

תרגול מהספר : עמוד 166-167  שאלות 1-5 

ראה קישור לדפי תרגול בסוף פירוט נושא 3 . 

3. מודל החלקיקים כמסביר תופעות ושינויים פיזיקליים
מושגים- פעפוע, נפח, מסה, דחיסה, התפשטות, לחץ גז, שטח פנים, 
אידוי, רתיחה, עיבוי, התמצקות, המראה, נקודת רתיחה, נקודת קיפאון/התמצקות, התכה, חום, טמפרטורה. 

הסבר לתופעות הבאות : 

- פעפוע בגז לעומת בנוזל

- גז ניתן לדחוס ונוזל לא ניתן לדחוס

- גז ונוזל תופסים את צורת הכלי.  

- גז תופס את נפח הכלי . נוזל אינו תופס את נפח הכלי.

- לנוזלים צמיגיות שונות. כוחות המשיכה בין חלקיקי הנוזל הינם משתנים מנוזל לנוזל. לנוזל צמיג כוחות משיכה חזקים יותר.  

- הבדל בין רתיחה לאידוי, גורמים המשפיעים על קצב האידוי ( ההתאדות) 

- לחץ גז : גורמים המשפיעים על לחץ - נפח , טמפרטורה, כמות חלקיקים. 

- שינויים במצב צבירה והשפעתם על המסה והנפח של החומר.  

- חימום וקירור של חומר והשפעתו על המסה והנפח. 

- חוק שימור המסה בשינוי פיזיקלי. 

ספר הלימוד : 177-182  184-185  189-192   196-200

תרגול מהספר  : עמוד  167-168 שאלות 7-13 . 

                         עמוד 208 שאלות 5-9 

דפי תרגול : מודל חלקיקי בשלושת מצבי הצבירה 

                         סיכום נושא המודל החלקיקי

4- מיומנות חקר מדעי 
מושגים : תופעה, שאילת שאלות, מטרת המחקר, 
שאלת המחקר תבניות : 1- כיצד משפיע הגורם המשפיע על הגורם המושפע?,  או 2-  מה הקשר בין הגורם המשפיע לגורם המושפע? 
 השערה, מהלך ניסוי תכנון הניסוי עם עקרונות חת''ב (חזרות, תנאים שווים, בקרה), תוצאות, מסקנות. עקרונות חת"ב בזמן ניסוי.  

 

בהצלחה , צוות מדעים . 

Comments