שכבה ז'‏ > ‏

לוח מבחנים ונושאים למבחן

המבדק יתקיים ביום שני ה-  11/6/18 . 
מבחן מפמר יתקיים במתכונת של עבודה אישית עם חומר פתוח . ניתן להביא מחברות וספרי לימוד . 
ציון המבדק ייכנס  כעבודה במחצית הראשונה של כיתה ח'.  
1-  מיומנות חקר מדעי 
שלבי החקר המדעי - תופעה, שאילת שאלות, מטרת המחקר, השערה, מהלך ניסוי . תוצאות, מסקנות. 
עקרונות חת"ב בזמן ניסוי- חזרות, תנאים שווים, בקרה . 
ניסוח שאלת חקר על פי התבניות : 
 מה ההשפעה של הגורם המשפיע על הגורם המושפע?,  או       מה הקשר בין הגורם המשפיע לגורם המושפע? 
מהו גורם משפיע ? מהו גורם מושפע ? 
קריאת גרף - גרף עמודות . 
שרטוט טבלה על סמך נתונים מהגרף . שרטוט גרף עמודות על סמך נתונים בטבלה .התייחסות לכותרת כללית, כותרות העמודות או הצירים ועוד, כפי שלמדנו בכיתה


חומר למבחן מתוך הספר חוקרים מערכות חיים א' - הוצאת מטמו"ן חדש . 

2- מאפייני החיים – עמוד 10-14 , 17-18

מהו אורגניזם (יצור חי)?

מאפייני חיים : נשימה, הזנה, רבייה, הפרשה, גדילה והתפתחות, תגובה לגירויים, תנועה, ומבנה תאי.

צרכי קיום : חמצן, מים , טמפרטורה, מזון,הגנה. 

3- רמות ארגון בטבע (המדרג הביולוגי) – עמ' 47-48 

ביוספרה, מערכת אקולוגית, חברה, אוכלוסייה, יצור חי (אורגניזם), מערכת בגוף, איבר, רקמה, תא, אברון, מולקולה, אטום.

4-   מבנה התא – עמוד 64-68, 76-81 

התא הוא יחידת החיים הקטנה ביותר, המשותפת לכל היצורים החיים ומקיימת את כל מאפייני החיים.

אברונים משותפים לכל תאי היצורים החיים: קרום התא, גרעין תא (בחיידקים הוא אינו מוגדר בקרום), מיטוכונדריה, ציטופלאסמה, ריבוזומים.

אברונים ייחודיים לתא צמח בלבד: דופן, חלולית, כלורופלסט.

5- מערכת ההובלה – עמוד 134-177

הרכב הדם: פלזמה, מח העצם, תאי גזע, תאי דם אדומים, לבנים, טסיות .

כלי הדם: עורק, וריד, נים – התאמת מבנה לתפקיד וסדר זרימת הדם בהם. 

מחזור הדם הגדול (לכל הגוף) ומחזור הדם הקטן (לריאות)

הלב: עליות וחדרים, מחיצת הלב, שריר הלב, כלי הדם היוצאים ממנו, מסתמים, קוצב הלב, מערכת הדם הכלילית בלב . 

        התאמת מבנה לתפקיד בכל מרכיב, פעימות הלב והדופק. 

התקף לב.  

6- מאזן המים באדם ובבעלי-חיים – עמוד 182-187 

 גרף עוגה והייחודיות בו לעומת גרף עמודות, 

מאזן מים תקין (קליטת מים = פליטת מים), מאזן מים שלילי וחיובי, דרכים לקליטת מים (שתייה ואכילה), 

דרכים לפליטת מים (שתן, צואה, הזעה, נשימה, הלחתה בבע''ח שאינם מזיעים), מאזן מים לא תקין והתייבשות

7-  מאזן החום בגוף – עמוד 188-195

יצורים בעלי טמפ' גוף קבועה (הומיאותרמיים) ובעלי טמפ' גוף משתנה (פויקילותרמיים), 

מאזן חום תקין באדם (כמות החום הנקלטת מהסביבה והנוצרת בגוף = כמות החום הנפלטת מהגוף), 

גורמים המשפיעים על התחממות הגוף, מניעת התחממות יתר (הסמקה, הזעה, התנהגויות שונות כגון: מנוחה בצל), 

מניעת התקררות יתר (צמרמורת ונקישת שיניים, עור ברווז, פעילות גופנית, הצטופפות והתכדרות),

הקשר בין מאזן מים ומאזן חום.

8- הובלה ומאזן מים בצמח – עמ' 200-225

צינורות הובלה בצמחים: עצה (הובלה מים ומלחים מהשורשים), שיפה (הובלה תוצרי הפוטוסינתזה מהעלים - סוכרים), 

מאזן מים תקין בצמח (קליטת מים מהשורש = איבוד מים מהפיוניות בתהליך הדיות), 

כמישה כביטוי למאזן מים שלילי, תאי יונקות השורש, שטח הפנים של השורש, תאי הפיוניות

תהליך הדיות והגורמים המשפיעים עליו (מספר העלים ושטח הפנים שלהם, לחות האוויר, רוח, טמפ').


חומר למבחן מתוך הספר חוקרים חומר ואנרגיה א' - הוצאת מטמו"ן חדש . 

9- פרק 2 - תכונות חומרים  עמוד 36-38 , 63 . 
  הבחנה בין גוף לבין חומר, גוף כמורכב מחומר/  

   תכונות המאפיינות גופים: צורה, נפח ומסה,

  חומר מופיע בשלושה מצבי צבירה שונים: מוצק, נוזל וגז.  


10- פרק 3 - על מידות ומדידות

נפח – המקום שהגוף תופס במרחב.  עמוד 83-94 

מדידת נפח – יחידות מידה (סמ''ק, מ''ל, ליטר, ),

כלים למדידת נפח (משורה, כוס כימית, בקבוק קוני, מזרק, פיפטה),

מדידת נפח של גוף הנדסי באמצעות נוסחה (נפח קובייה/תיבה = גובה*אורך*רוחב),

 מדידת נוזלים בכלי מדידה (יחידות המידה מותאמות לגודל הגוף שנפחו נמדד), 

מדידת נפח בגופים מוצקים שצורתם אינה מוגדרת באמצעות השקעתם בנוזל בהסתמך על חוק ארכימדס 

מסה – כמות החומר. עמוד 95 - 101

הבחנה בין מסה ומשקל – מסה היא כמות החומר והינה קבועה, משקל מבטא את כוח הכבידה הפועל על גוף ומשתנה בהתאם לגרם השמיים בו הגוף נמצא. משקל נמדד ביחידות של ניוטון ועל ידי  מד כוח (מאזני קפיץ).

מדידת מסה – יחידות מידה (מ''ג, גרם, ק''ג, טון),  
מכשירים למדידת מסה (מאזני כפות עם גופי מדידה/ אבני מסה, מאזני כף מכאניים), 
מדידת מסה של גופים מוצקים לפני ולאחר שינוי צורתםחוק שימור המסה, מדידת מסה של נוזלים וגזים בתוך כלי .  נטו, ברוטו , טרה.
11- פרק 4 - עקרונות מודל החלקיקים של החומר .  
מושגים : ריק , חלקיק, פעפוע, דחיסת גז/ דחיסת אוויר, אבקה.  
4 סעיפי התיאוריה החלקיקית.( = המודל החלקיקי) ......  עמוד 128
מה שונה ומה דומה במבנה החלקיקי של החומר בכל אחד ממצבי הצבירה ( מוצק נוזל , גז.)........... עמוד 149-155. 
הסבר תופעות באמצעות המודל החלקיקי : גז תופס את נפח הכלי , צורת הנוזל משתנה ונפחו קבוע, צורת המוצק קבועה,
                                                           גז ניתן לדחוס , מוצק ונוזל אינם ניתנים לדחיסה ..............   עמוד 156-158 . 
תכונות האבקה- עמוד 160-161 . 
פעפוע - פעפוע בגז לעומת פעפוע בנוזל. פעפוע  לתוך כלי המלא בגז לעומת פעפוע לכלי בו יש ריק. עמוד  136-139 . 
            הסבר ברמה החלקיקית של תופעת הפעפוע. 
השפעת חימום וקירור על תנועת החלקיקים עמוד 177-178 
לחץ גז - גורמים המשפיעים על לחץ גז עמוד 191-204 
שינוי מצב צבירה :היתוך, קיפאון,רתיחה,התעבות  עמוד 213 


בהצלחה , צוות מדעים . 

Comments