שכבה ז'‏ > ‏

שכבה ז' - לוח מבחנים ונושאים למבחן שני מחצית א' התשע"ט

מבחן ראשון - 6/11
מבחן שני - 25/12
מועד ב' - 2/1

המבחן הבא במדעים יתקיים ביום שלישי, בתאריך 25/12 בשעה 10:45.

רשימת הנושאים למבחן -

  • המצאה, תגלית
  • תיכון מוצר - צרכים, הגדרת בעיה טכנולוגית (מנוסחת כשאלה), תיכון מוצר, דרישות הכרחיות ורצויות.
  • גוף, חומר, ייצוג מידע , העברת מידע מטקסט לטבלה, ייצוג באמצעות טבלה (עמ' 45-47)
  • מדידה מהי? דיוק במדידה, מדידה ישירה, מדידה עקיפה. 
  • נפח - הגדרה, יחידות מידה, כלי מדידה, מדידת נפח גוף הנדסי מוצק, מדידת נפח גוף מוצק שאינו סימטרי, נפח נוזל, נפח גז, כיול כלים.
  • מסה - הגדרה, יחידות מידה, כלי מדידה, מדידת מסה של מוצק, גז, נוזל,
  • ההבדל בין מסה למשקל.
  • חקר מדעי - כולל מטרת ניסוי (מה החוקר רצה לבדוק) מהלך ניסוי (מה החוקר עשה), תוצאות (מה החוקר ראה) ומסקנות (מה החוקר למד/הבין/הסיק).
  • מיומנויות: ייצוג מידע, טבלה, קריאת גרף עוגה, קריאת מאמר מדעי וזיהוי שלבי החקר: מטרת הניסוי, מהלך הניסוי, תוצאות, מסקנות.

בהצלחה!!!

Comments