שכבה ז'‏ > ‏

משימות שכבתיות - שכבת ז'

לומד עצמאי שנת תשע"ט 

אחת ממיומנויות המאה ה- 21 שהצוות שם לו למטרה היא : שהתלמיד יתנסה בניהול עצמאי של הלמידה.

התלמיד נדרש לבצע מטלה לעבודה עצמית תוך סיוע והכוונה של המורה. 

שיעור הכוונה ותאריך יעד לסיום מטלה ייקבע על ידי כל מורה בכיתתו.


משימת תיכון מוצר - 

מבוסס על:

מסע בעקבות תגלית עמודים 19, 27-33 בספר הלימוד חוקרים חומר ואנרגיה א'

אתר אורט- פתרון בעיות בטכנולוגיה

במהלך השיעורים למדתם :

- מה ההבדל בין תגלית להמצאה

- כיצד מנסחים בעיה

- המצאה נותנת מענה לצרכים שונים

- לפני תכנון מוצר יש להגדיר את הדרישות ההכרחיות והרצויות

- המוצר הסופי צריך לתת מענה לצורך ולענות על כל הדרישות ההכרחיות ועל כמה שיותר דרישות רצויות.

 

עליכם להגיש עבודה אשר תכלול שלושה חלקים- קבוצתי, אישי ודגם .

חלק א' – חלק קבוצתי בו תתארו את תהליך תיכון המוצר.

חלק ב' – חלק אישי ובו תתנסו באיתור מידע והערכת אתרים במרשתת.

חלק ג'- דגם של הפתרון הקבוצתי

מועד הגשת העבודה4.10.18

העבודה תכלול :

עמוד שער :  נושא העבודה, שמות  התלמידים , כיתה,  מועד הגשה,  שם המורה למדעים.

פרקי  העבודה : חלק קבוצתי ואת החלקים האישיים של כל אחד מחברי הקבוצה.   

 

עיצוב עבודה :

העבודה תוגש בקלסר חצי שקוף

הקלדה בגופן דויד 12

רווח בין שורות 1.5

כותרות בגופן דויד 14

מיספור  העמודים

  

חלק א' של העבודה – קבוצתי

בחלק זה עליכם לענות על השאלות הבאות: ( היעזרו בתשובות שכתבתם בכיתה)

1.      הגדירו  את הבעיה (יש לנסח את הבעיה כשאלה כיצד.... או איך.....)

2.      הגדירו מה הצורך או הצרכים מהפתרון .

3.      הגדירו בטבלה מהן הדרישות מהפתרון.

         מיינו את הדרישות לדרישות הכרחיות ורצויות ודרגו אותן על פי סדר חשיבותן.

דירוג

דרישות הכרחיות

דרישות רצויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      למי מיועד המוצר?

6.      למה משמש המוצר?

7.      מתי משתמשים במוצר?

8.       היכן ישתמשו במוצר?

9.       מהם הפתרונות השונים לבעיה .

10.   באיזה פתרון בחרתם? נמקו מדוע. בתשובתכם התייחסו למידת המענה של המוצר לצורך ולדרישות שתיארתם.

11.  תארו באופן מילולי את המוצר – התייחסו לחומרים ולדרכי פעולתו .

12.  צרפו תמונה של הדגם שבניתם

 

 

חלק ב' של העבודה – אישי

מבוסס על עמודים 27-32 בספר חוקרים חומר ואנרגיה א

 

1. צפה בסרטון- הערכת מידע שמקורו במרשתת

https://www.youtube.com/watch?v=RO9lkw_rYR4

2. קרא עמוד 27 בספר הלימוד- שלב 1- חיפוש מידע

3. בחר באחת מבין שלוש המשימות בעמודים 30-32

4. חפש במרשתת (אינטרנט) 2 מקורות מידע אודות המצאה או תגלית או מדען שבחרת.

עליך לחפש בשני מקורות שונים.

 

על מנת לוודא שמקור המידע שמצאת הוא מהימן ומתאים לעבודתך היעזר בטבלה הבאה.

 

5. עבור כל אחד ממקורות המידע  בצע את המשימות  הבאות:

א. רשום את  שם האתר

ב. הערך את האתר על סמך הטבלה* הבאה: (בעבודה ציין את הקריטריון להערכת האתר, עמודה ראשונה ואת הציון והנימוק לבחירתך )

תבחין להערכת האתר

כיצד בודקים זאת?

בחירת תאור מתאים ונימוק

עדכניות האתר

מהו התאריך האחרון שבו עודכן האתר?

האם על פי תאריך זה האתר מעודכן?

א. מעודכן

ב. מעודכן באופן חלקי

ג. כלל אינו מעודכן.

 

נמקו את בחירתכם.

 

אמינות האתר

-בדקו האם מצויין של כותבי המידע.

-האם כותבי המידע הם אנשי מקצוע או חובבנים?

-האם האתר שייך לארגון מוכר? (העזרו בטבלה לבדיקת סיומות כתובת האתר)

-האם יש פרסומות בדף המידע?  אם מצאתם פרסומות סביר שזה אתר מסחרי, ואין ביטחון שהמידע אמין

 

א. המידע באתר אמין

ב. איני בטוח באמינו המידע

ג. המידע אינו אמין

 

נמקו את בחירתכם

ארגון המידע באתר

-האם נוח למצוא באתר את המידע שאתם זקוקים לו?

-האם המידע מאורגן בצורה בהירה?

-האם יש ייצוגים חזותיים (גרף, תמונה, טבלה ) העוזרים להבנה?

א. המידע מאורגן היטב

ב.  המידע מאורגן במידה בינונית

ג. המידע אינו מאורגן

 

נמקו את בחירתכם

התאמת המידע לצרכים

-האם נמצא רוב המידע שחיפשתם?

-האם יש קישורים למידע נוסף?

-האם המידע נכתב ברמה שמתאימה לכם?

א. האתר מכיל מספיק מידע ומתאים לצרכיי.

ב. האתר מתאים במידה בינונית.

ג. האתר אינו מכיל מספיק מידע ואינו מתאים לצרכיי.

 

נמקו את בחירתכם

*מתוך חוקרים חומר מכון ויצמן ומשרד החינוך

 

הסיומת

הסבר לסיומת

Ac

אתר אקדמי.  לרוב אפשר לסמוך על המידע שבאתר

Gov

אתר ממשלתי. לרוב המידע באתר זה אמין

  Com    או      co.il

אתר מסחרי. צריך לבדוק את הארגון שעומד מאחורי האתר ואמינותו

edu

אתר חינוכי. לרוב המידע אמין

 

6. בצע את המשימה שבחרת על פי התבנית המופיעה בספר הלימוד.

חשיבה לאחור

7. התייחס לעבודה בצוות וציין יתרונות וחסרונות בהשוואה לעבודה יחידנית

8. מה היה השלב הקשה ביותר במהלך העבודה בצוות? מדוע? כיצד התגברתם על הקושי?

9. ציין 'דבר' מעניין שלמדת במהלך העבודה.

10. האם לדעתך הדגם שבניתם עומד ברמה ובאיכות הרצויה?

11. האם יש מקום לשיפור הדגם כך שיוכל להמחיש בצורה טובה יותר את צורתו ותפקודו של הפתרון?