שכבה ז'‏ > ‏

דפי תרגול כלליים בנושאים מגוונים

בעמוד זה תמצאו חומרי למידה בכל הנושאים הנלמדים השנה. 
שימו לב: לקראת כל מבחן מומלץ לבדוק מה רשימת הנושאים למבחן ולתרגל רק את הנושאים המתאימים.

דף זה אינו מעודכן ואינו רלוונטי לשנת תשע"ט

נושא מערכת הובלה:


נושא : מאזן מים באדם ובבעלי חיים דפי חזרה לקראת מבחן מיצב

נושאי לימוד - כיתה ז'

 אוסף שאלות                                                                                                               דפי תשובות 

מצבי צבירה ומעבר ביניהם- שאלות                                                                               מצבי צבירה והמעבר ביניהם- תשובות 

מסה ונפח - שאלות                                                                                    מסה ונפח- תשובות

עקרונות המודל החלקיקי                                                                             עקרונות המודל החלקיקי- תשובות 

תהליכי חימום וקירור הגורמים לשינוי מצב צבירה                                               תהליכי חימום וקירור הגורמים לשינוי מצב צבירה -תשובות 

תהליכי חימום וקירור הגורמים לשינוי טמפרטורה                                               תהליכי חימום וקירור הגורמים לשינוי טמפרטורה- תשובות

אנרגיה- סוגי אנרגיה והמרות אנרגיה                                                              אנרגיה- סוגי אנרגיה והמרות אנרגיה - תשובות 

מבנה התא חלק א'                                                                                    מבנה התא חלק א - תשובות

מבנה התא חלק ב'                                                                                    מבנה התא חלק ב' - תשובות

מגוף למערכת                                                                                          מגוף למערכת - תשובות 

מערכת ההובלה                                                                                       מערכת ההובלה - תשובות


נושא : תיאוריית החלקיקים 

מודל חלקיקי בשלושת מצבי הצבירה