שכבה ט'‏ > ‏

לוח מבחנים ונושאים למבחן שני - מחצית א' התשע"ט

מבחן ראשון - 1/11 (יום חמישי)
מבחן שני - 18/12 (יום שלישי, 10:45)
מועד ב' - 2/1/19

המבחן יתקיים ביום שלישי ה- 18/12/18  
להלן פירוט עבור קבוצת מצויינות, ובהמשך - עבור קבוצה רגילה.
נושאי המבחן - קבוצת מצויינות - 
מושגים -
חומרים, חומר טהור, תערובת, יסוד, תרכובת - יונית ומולקולרית, מתכת, אל-מתכת.

תרכובת יונית - 
יונים- חיובי ושלילי, קשר כימי, קשר יוני, מטען היון, נוסחה אמפירית, 
תכונות של תרכובות יוניות: מצב צבירה, הולכה חשמלית, טמפ' התכה גבוהה.

קשר קוולנטי (שיתופי) - 
קשר כימי, נוסחה מולקולרית, 
תכונות: היעדר הולכה חשמלית, קשר יחיד, כפול, משולש.

מבנה האטום - 
הערכות אלקטרונים (רמות אנרגיה), אלקטרוני ערכיות (אלקטרונים ברמה אחרונה), 
כוחות באטום, קשר בין מבנה הטבלה המחזורית להערכות האלקטרונים באטום, 

סמל כימי של יסוד - 
מספר אטומי, מספר מסה, כלל האוקטט, מבנה לואיס-ייצוג אלקטרונים, מודל נוסחת מבנה.

חקר מדעי
 • שאילת שאלות 
 • שאלת חקר (במבנה של "מה ההשפעה של _____ על _____?או במבנה של "מה הקשר בין ____ לבין _____?"( **
 • גורם משפיע 
 • גורם מושפע
 • השערה
 • תכנון ניסוי לפי עקרונות חג"ב - חזרות, גורמים קבועים, בקרה
 • מהלך ניסוי
 • תוצאות
 • מסקנות

** מפת שאלותמסייעת למציאת הגורמים המשפיעים והמושפעיםמה ניתן לשנות? (גורמים משפיעים) ומה ניתן למדוד? (גורמים מושפעים)

 

נושאי המבחן - רמה רגילה - 
מושגים -
חומרים, חומר טהור, תערובת, יסוד, תרכובת- יונית ומולקולרית, מתכת, אל-מתכת.

תרכובת יונית - 
יונים- חיובי ושלילי, קשר כימי, קשר יוני, מטען היון, תכונות של תרכובות יוניות: מצב צבירה, הולכה חשמלית,טמפ' התכה גבוהה.

קשר קוולנטי (שיתופי) -
קשר כימי, נוסחה מולקולרית, תכונות: העדר הולכה חשמלית.

מבנה האטום -
הערכות אלקטרונים (רמות אנרגיה), אלקטרוני ערכיות (אלקטרונים ברמה אחרונה), כוחות באטום, 
קשר בין מבנה הטבלה המחזורית להערכות האלקטרונים באטום, סמל כימי של יסוד – מספר אטומי.

חקר מדעי
 • שאילת שאלות 
 • שאלת חקר (במבנה של "מה ההשפעה של _____ על _____?או במבנה של "מה הקשר בין ____ לבין _____?"( **
 • גורם משפיע 
 • גורם מושפע
 • השערה
 • תכנון ניסוי לפי עקרונות חג"ב - חזרות, גורמים קבועים, בקרה
 • מהלך ניסוי
 • תוצאות
 • מסקנות

** מפת שאלותמסייעת למציאת הגורמים המשפיעים והמושפעיםמה ניתן לשנות? (גורמים משפיעים) ומה ניתן למדוד? (גורמים מושפעים)

 

בהצלחה , צוות מדעים 


  

Comments