שכבה ט'‏ > ‏

לוח מבחנים ונושאים למבחן

המבחן יתקיים ביום שני ה- 14/5/18   
 מושגים למבחן קבוצת מיצוי : 

מיומנות חקר 


מושגים למבחן קבוצת רגיל
נושא  כימיהיסוד,תרכובת, תערובת, חומר טהור, מצבי צבירה,תהליך כימי( תגובה כימית) ,מגיבים, תוצרים,
תהליך פולט אנרגיה ( אקסותרמי ) תהליך קולט אנרגיה ( אנדותרמי ),יצירת קשרים נפלטת אנרגיה פירוק קשרים מושקעת אנרגיה .  
אטום, מולקולה,  מבנה האטום, הערכות אלקטרונים באטום, יכולת קישור,כיצד ניתן לדעת על פי טבלת היסודות מה מספר האלקטרונים ברמה החיצונית  ומספר הרמות באטום, כלל האוקטט, יציבות כימית, אלקטרונים חופשיים( אלקטרוני ערכיות). 
קשר כימי, קשר קוולנטי(שיתופי),קשר יוני , יון חיובי , יון שלילי , תרכובת יונית , תרכובת מולקולרית ,נוסחה כימית , נוסחת מבנה, נוסחה מולקולרית,נוסחה אמפירית,שפת הכימאים, שריג יוני. 
חומצה ובסיס, תהליך סתירה ,סתירה מלאה,  נייר לקמוס כחול, נייר לקמוס אדום, דרגת PH
חומצה - חומר היוצר יוני הידרוניום בתמיסה מימית . בסיס - חומר היוצר יוני הידרוקסיד בתמיסה מימית .  
זיהוי חומצה ובסיס על פי נוסחה כימית, בסיס תרכובת יונית , חומצה תרכובת מולקולרית. אינדיקטור, נייר לקמוס כחול, נייר לקמוס אדום, מי כרוב, בתהליך סתירה מתקבלים מים ומלח . 

מיומנות חקר 

מושגים למבחן קבוצת מצויינות
נושא כימיהיסוד,תרכובת, תערובת, חומר טהור, מצבי צבירה,תהליך כימי( תגובה כימית) ,מגיבים, תוצרים,
תהליך פולט אנרגיה ( אקסותרמי ) תהליך קולט אנרגיה ( אנדותרמי ),יצירת קשרים נפלטת אנרגיה פירוק קשרים מושקעת אנרגיה .  ניסוח ואיזון תהליכים כימיים .  
אטום, מולקולה,  מבנה האטום, הערכות אלקטרונים באטום, יכולת קישור,כיצד ניתן לדעת על פי טבלת היסודות מה מספר האלקטרונים ברמה החיצונית  ומספר הרמות באטום, כלל האוקטט, יציבות כימית, אלקטרונים חופשיים( אלקטרוני ערכיות). 
קשר כימי, קשר קוולנטי(שיתופי),קשר יוני , יון חיובי , יון שלילי , תרכובת יונית , תרכובת מולקולרית ,נוסחה כימית , נוסחת מבנה, נוסחה מולקולרית,נוסחה אמפירית,שפת הכימאים, שריג יוני. 
חומצה ובסיס, תהליך סתירה ,סתירה מלאה, דרגת PH . 
חומצה - חומר היוצר יוני הידרוניום בתמיסה מימית . בסיס - חומר היוצר יוני הידרוקסיד בתמיסה מימית .  
זיהוי חומצה ובסיס על פי נוסחה כימית, בסיס תרכובת יונית , חומצה תרכובת מולקולרית. אינדיקטור, נייר לקמוס כחול, נייר לקמוס אדום, מי כרוב, בתהליך סתירה מתקבלים מים ומלח . 
תמיסה יונית מוליכה חשמל, נוסחת לואיס. 
איזוטופ, מספר מסה, זמן מחצית החיים באיזוטופים רדיואקטיביים, התפרקות רדיואקטיבית , קרינה אלפא, קרינה ביתא , קרינת גמא.  


מיומנות חקר בהצלחה , צוות מדעים 


  

Comments