שכבה ט'‏ > ‏

לוח מבחנים ונושאים למבחן


 נושאים למבחן : 

1- חומרים בגופם של היצורים החיים

עמודים   91-93, HDL  LDL  א.  שומנים - מבנה, תפקיד, שומן רווי ובלתי רווי, שומנים ושמנים, כולסטרול     

     ב.  חלבונים - מבנה, תפקידים (פעולה ומבנה), חומצות אמינו הכרחיות ובלתי הכרחיות, מבנה מרחבי של חלבון, דנטורציה . 

עמודים 94-100     

ג.   ויטמינים - הבדלים בין הקבוצות. מסיסים במים ולא מסיסים במים     

     ד.   זיהוי כל מרכיבי המזון - אינדיקטור יוד לעמילן, בנדיקט עם חימום לגלוקוז, ביורט אינדקטור של חלבון 

     ה.  מזון ואנרגיה - נשימה תאית. עמודים 100-101 (ללא קלורימטר)      


2- פוטוסינתיזה 

א. השוואה בין פוטוסינתזה לנשימה תאית .   

ב. חומרים המעורבים בתהליך. המגיבים התוצרים בתהליך . 

ג. חשיבות התהליך . 

ד. גורם מגביל . גורמים המשפיעים על קצב התהליך . גורם מושפע על ציר ה- X גורם משפיע על ציר ה Y . 

ה. גרפים - קריאה , שרטוט , הבדלים בין גרף קווי לעמודות.  

3- מערכת העיכול באדם    עמודים : 152-160

מושגים : פירוק כימי, פירוק מיכאני ( פיזי)

  צינור העיכול :פה,ושט,קיבה,תריסריון,מעי דק, מעי גס, פי הטבעת .

 בתרשים של מערכת העיכול                   זיהוי האיבר במערכת

מבנה תפקיד והתאמת מבנה לתפקיד של כל איבר . מהם החומרים המתפרקים בכל איבר ומהם תוצרי הפירוק.             

בלוטות מסייעות : בלוטות רוק, כבד, כיס מרה , לבלב - מהו מיץ העיכול שמיוצר בהן ומה תפקידו

 סיכום ושאלות חזרה

  עמוד 167-168 שאלות 1-8

4- תורשה  פרק 6 בספר הלימוד 

1- תכונות תורשתיות, תכונות נרכשות ותכונות תורשתיות המושפעות מהסביבה

עמוד 187-189

החומר התורשתי ארגונו ותפקודו : גן , DNA , כרומוזום . 

 מספר כרומוזומים בתאי הגוף ובתאי רבייה - עמוד  191-193 

עקרונות התורשה המנדלית ( חוקי מנדל )  :   אלל, גן דומיננטי, גן רצסיבי , הומוזיגוט, הטרוזיגוט, פנוטיפ , גנוטיפ, הכלאה , סימון גנים , 

                                                               דור הורים, דור צאצאים ראשון ושני , ניסוייו של מנדל .  

עמוד 208-225 

5-  מיומנויות חקר . 


  

Comments