שכבה ח'‏ > ‏

לוח מבחנים ונושאים למבחן שני מחצית א' התשע"ט

מבחן ראשון - 13/11
מבחן שני - 1/1/2019
מועד ב' - 7/1/2019

פירוט הנושאים למבחן השני במדעים - שכבה ח' שיתקיים ביום שלישי 1/1/2019 :

1. אקולוגיה (מתוך הספר "חוקרים מערכות חיים ב'"):

פרק ראשון לומד עצמאי 

* סביבה- השפעת האדם על הסביבה (עמודים: 10, 11).

* מרכיבי סביבה- גורמים ביוטיים וא- ביוטיים (עמוד 12).

* התאמת יצורים חיים לבית הגידול- התאמות מבניות, התנהגותיות, פיזיולוגיות (עמודים: 30, 31).

* רמות ארגון בסביבה- אוכלוסייה, חברה, מערכת אקולוגית, ביוספרה (עמוד 32).

פרק שני לומד עצמאי 

תרכובת אורגנית, תרכובת אנאורגנית, יצרנים, גלוקוז, פוטוסינתזה. (ללא עיצה ושיפה)

פרק שלישי לומד עצמאי

צרכנים, מפרקים, צרכן ראשוני, צרכן שניוני, מפרקים, שרשרת מזון, רמת הזנה, מארג מזון. (ללא פרמידת מזון / ביומסה)


2. כימיה (מתוך הספר "חוקרים חומר ואנרגיה ב'"):

* מיון חומרים על פי "תבחינים": הכרת המושג "תבחין"= קריטריון למיון (עמוד 21).

* חומרים טהורים (יסודות ותרכובות) ותערובות- הבדלים בתכונות ובמבנה החלקיקי, סוגי חלקיקים- אטומים/ מולקולות (עמודים: 22, 24, 25, 29).  

* הטבלה המחזורית (טבלת היסודות)- סימול כימי של יסוד, ארגון היסודות בטבלה (טורים ושורות), מיון היסודות למתכות ואל- מתכות (תכונות משותפות למתכות), מיקום המתכות והאל- מתכות בטבלה המחזורית, המבנה החלקיקי של היסודות השונים, נוסחה כימית למולקולה, נוסחת החומר, מודלים של מולקולות (עמודים: 30- 34. עמודים: 40- 43. עמודים: 46- 51).    

* מבנה החומר- אטום, מולקולה, שפה כימית: סמל יסוד, סימול מולקולה של יסוד, סימול מולקולה של תרכובת, סימול כימי של חומר (הרכב ומצב צבירה), 

מודלים של יסוד, תרכובת, תערובת. (עמ' 48-50 , תרגול עמ' 51)

* משפחות כימיות- מתכות אלקליות (טור 1), הלוגנים (טור 7), גזים אצילים (טור 8), 

                           עבור כל משפחה יש להכיר תכונות ומיקום בטבלה המחזורית. (עמ' 57, 59-61)

* סיכום הפרק ותרגול עמ' 62-67

* מבנה האטום:

        טעינת גופים: מטען חשמלי חיובי, מטען חשמלי שלילי, כוחות משיכה , כוחות דחיה (עמ' 74-78)

        מודל מבנה האטום: גרעין האטום, ענן אלקטרונים, פרוטונים, אלקטרונים, ניוטרונים. תכונות החלקיקים התת-אטומים, מספר אטומי. 

        (עמ' 83-86, תרגול שאלות 1-5 בעמ' 102-103)


3. מיומנויות

* מיומנות שאילת שאלות (עמודים: 17- 20 ב"חוקרים חומר ואנרגיה ב'").

* ייצוג מידע: יצירת טבלה מעובדת מטבלה גולמית (עמודים 17-19 ב"חוקרים מערכות חיים ב'")

                  יצירת גרף עמודות (עמודים: 35- 39 ב"חוקרים חומר ואנרגיה ב'"). 

                  גרף –שרטוט וקריאה, טבלה- יצירה וקריאה, חקר (פופקורן), קריאת מפת מושגים, קריאת מאמר מדעי.


4. חקר מדעי

Comments