שכבה ח'‏ > ‏

לוח מבחנים ונושאים למבחן

נושאים למבחן :

1.  גוף וחומר מסה ונפח
מושגים- מסה, נפח, חומר, יחידות מידה, כלי מדידה

-  מדידת נפח ומסה של גופים במצבי צבירה שונים
 -  עריכת מדידות באמצעות מכשירי מדידה מתאימים ושונים
 - רישום יחידות המידה
 - השוואה בין מכשירי המדידה מבחינת הרגישות והדיוק.


2. מבנה החומר- מודל החלקיקים

מושגים- מצב צבירה, מוצק, נוזל, גז, ריק

- החומר בנוי מחלקיקים זעירים , בין החלקיקים קיים רווח (ריק) , החלקיקים נמצאים בתנועה  

   מתמדת , בין החלקיקים קיימים כוחות משיכה. 

- אפיון שלושת מצבי הצבירה באמצעות מודל החלקיקים: צפיפות החלקיקים, סידור החלקיקים,

   אופן התנועה שלהם בהתאם לכוחות הפועלים ביניהם

 

3. מודל החלקיקים כמסביר תופעות ושינויים פיזיקליים
מושגים- פעפוע, נפח, מסה, דחיסה, התפשטות, לחץ, שטח פנים

- פעפוע בגז לעומת בנוזל

- גז ניתן לדחוס ונוזל לא ניתן לדחוס

- שינוי צורה של חומר במצב גז ובמצב נוזל בהתאם לכלי בו הוא נמצא

- שינויים בנפח של חומרים כתוצאה משינוי טמפרטורה

- קצב התאדות (הבדל בין רתיחה לאידוי, גורמים המשפיעים על קצב האידוי)

- תופעות בגזים -דחיסה, התפשטות ולחץ גז

- שינויים במצב צבירה

- חוק שימור המסה בשינוי פיזיקלי

חימום וקירור

מושגים- אידוי, רתיחה, עיבוי, התמצקות, המראה, נקודת רתיחה, נקודת קיפאון/התמצקות, התכה, חום, טמפרטורה
- מעבר חום מגוף לגוף

- שינויים כתוצאה מחימום או מקירור

- חום, טמפרטורה

4. מבנה החומר

מושגים- אטום, מולקולה, יון, חומר טהור, יסוד, תרכובת, תערובת

- על-פי מודל החלקיקים כל חומר בנוי מחלקיקים -אטומים, מולקולות, יונים,  ביניהם קיים ריק, החלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת.
- ישנם סוגים שונים של חלקיקים: אטומים, מולקולות, יונים. דוגמאות:  אטומים של ברזל, אטומים של הליום, מולקולות של מים, מולקולות של סוכר, מולקולות של חמצן , יונים של כלור ויונים של נתרן בסריג של מלח בישול

- זיהוי מתוך איורים שונים, איזה איור מתאר: 
- אטומים של יסוד               - מולקולות של יסוד

                                                         - מולקולות של תרכובת        - תערובות

  5. יסודות ומבנה האטום

מושגים- אטום, גרעין, אלקטרון, פרוטון, ענן אלקטרונים, ניוטרון, מספר אטומי,  יון, כוחות חשמליים- משיכה / דחייה

- כל החומרים בנויים מאטומים.  

- כל יסוד בנוי מאטומים זהים השונים מהאטומים של היסודות האחרים.  יסודות לדוגמה: מימן, חמצן, פחמן, ברזל, זהב, נחושת, גופרית, זרחן. אטומים בודדים (גזים אצילים)

   מולקולות, לדוגמה: O2, .Br2 ,S8

 - מאפייני היסודות המתכתיים מול מאפייני היסודות האל-מתכתיים
מבנה האטום

- כל אטום בנוי מרכיבים תת-אטומיים: אלקטרונים וגרעין.
- הפרוטונים והניטרונים הם גרעין האטום.
- הרכיבים התת-אטומיים זהים בכל סוגי האטומים. גרעין-פרוטונים וניטרונים ו"ענן" אלקטרונים - היחס בין נפח הגרעין לנפח האטום

- המאפיינים של כל אחד מהרכיבים התת-אטומיים: מטען, מסה ותנועה

- אפיון כל יסוד באמצעות מספר הפרוטונים בגרעין האטום -המספר האטומי

- שוויון בין מספר הפרוטונים ומספר האלקטרונים באטום ניטרלי

- כוחות חשמליים בין אלקטרונים לפרוטונים, בין אלקטרונים לבין עצמם ובין פרוטונים לבין עצמם.

- אלקטרונים חופשיים במתכות (בגוש מתכת ולא באטום הבודד)

 6. טבלת היסודות

מושגים- משפחה כימית, הלוגנים, מתכות אלקליות, גזים אצילים, שורות, טורים, מתכת, אל-מתכת, מספר אטומי, טור, שורה, שפת הכימאים

- היסודות נחלקים לשתי קבוצות: מתכות ואל מתכות
- בעולם החומרים ניתן להבחין בין יסודות, תרכובות, תערובות וחומרים מרוכבים.
- בטורים - משפחות כימיות; יסודות דומים בתכונותיהם (מתכות אלקליות, הלוגנים, גזים אצילים)

- סידור האטומים כגורם נוסף המשפיע על תכונות היסוד: סידור אטומי פחמן והתכנות של גרפיט, יהלום ופולרן.

 - סימול יסודות בשפת הכימאים: מימן, הליום, פחמן, חנקן, חמצן, כלור, ברום, יוד, גופרית, זרחן, נתרן, מגנזיום, סידן, אבץ, ברזל, נחושת

7. תרכובות

מושגים- תרכובת, מולקולה, חומר טהור, תרכובת יונית, תרכובת מולקולרית, קשר יוני, קשר קוולנטי, קשר כימי, 

             נוסחה כימית

- תרכובת מורכבת מצירוף של יסודות.
- התכונות של התרכובת שונות מהתכונות של היסודות המרכיבים אותה.

- התרכובת כבנויה מצרוף של אטומי יסודות הקשורים זה לזה

- קשר כימי כמאפיין צרוף של 2 אטומים או היצמדות של 2 אטומים זה לזה.

- מולקולה כבנויה מאטומים הקשורים ביניהם בקשרים כימיים.

- נוסחה כימית כמייצגת את מרכיבי התרכובת והיחסים ביניהם
- הכרת תרכובות הבנויות ממולקולות קטנות ונוסחאותיהן. לדוגמה: מים, פחמן דו-חמצני, גלוקוז, מימן כלורי, כוהל, גופרית דו-חמצנית.

- תרכובות הבנויות מיונים ונוסחאותיהן; היונים מבוססים על אטום יחיד. לדוגמה: נתרן כלורי, אבץ דו-יודי, נחושת-גופרית.

- אטום מתכת כמוסר אלקטרון – יון חיובי; אטום אל-מתכת כמקבל אלקטרון – יון שלילי. לדוגמה: יון נתרן, יון כלור

- סימול היונים בשפת הכימאים.

-קשר יוני כקשר בין יונים טעונים במטענים מנוגדים, הנמשכים זה לזה בתרכובת יונית.


8. תערובות
מושגים- חומר טהור, תערובת, תערובת אחידה/ לא אחידה, תכונה מבדילה, הפרדת תערובות, זיקוק, תמיסה, ממס, מומס

- בעולם החומרים ניתן להבחין בין יסודות, תרכובות, תערובות וחומרים מרוכבים.

- תערובת כחומר שאינו טהור

- תערובת אחידה (הומוגנית) לדוגמה: תמיסה, מסג, אוויר.

- תערובת לא אחידה (הטרוגנית) לדוגמה: משקה מוגז, סלט ירקות, חול.

- הבדלים בין חומרים טהורים (יסודות, תרכובות) לבין חומרים שאינם טהורים (תערובות).

- תמיסה כסוג של תערובת אחידה

התמוססות (ממס, מומס, תמיסה)

תמיסה מרוכזת ותמיסה מהולה

השפעת הגורמים טמפרטורה וערבוב על מהירות ההתמוססות.

שימושים בתכונת ההתמוססות (משקאות, תרופות, צבעים).

- שיטות להפרדת חומרים בתערובת באמצעות תכונה מפרידה זיקוק, כרומטוגרפיה.

- התפלה כיישום של שיטה להפרדת חומרים בתערובת לצורכי אדם.

 

9. שינויים בחומר
מושגים- שינוי פיזיקלי, שינוי כימי, מסה, נפח, קירור, חימום, תהליך כימי, תוצר, מגיב, הרכבה/ פירוק של תרכובת, אלקטרוליזה, שפת הכימאים, בעירה/שריפה,

שינוי פיזיקלי
- שינוי צורה והשפעתו על נפח ומסה של גוף
-  חימום גוף- תוספת חום, וקירור גוף -גריעת חום יכולים לגרום ל: שינוי טמפרטורה, שינוי נפח ושינוי לחץ.
- הקשר בין שינוי הטמפרטורה לבין שינויים בלחץ ובנפח של גוף

 שינוי כימי

- בתהליך כימי חומרים הופכים לחומרים אחרים.
- ניסוח תהליך כימי מתאר את התהליך בשפת הכימאים: תוצרים-> מגיבים

התהליך הכימי

    דוגמאות לסוגי תהליכים כימיים:

- הרכבת תרכובת מיסודותיה, לדוגמה: הפקת מים ממימן וחמצן

- פירוק תרכובת ליסודותיה, לדוגמה: אלקטרוליזה של נחושת כלורית או אבץ ברומי, אלקטרוליזה של מים

- בעירה: תגובת חומר עם חמצן תוך היווצרות להבה, לדוגמה: שריפת עץ, בעירת מגנזיום

- המגיבים והתוצרים בתהליך כימי

- ניסוח תהליך כימי בעזרת שמות התרכובות במילים ובנוסחאות כימיות

 זיהוי תהליך כימי

- הופעת תכונות חדשות של חומרים והעלמות של תכונות. לדוגמה: כאשר מערבבים שתי תמיסות שונות זו עם זו, יכולים הופעת משקע, הופעת ריח, הופעת גז או שינוי צבע להעיד על תהליך כימי. 


10. חוק שימור המסה

מושגים- מסה, חוק שימור המסה, מגיבים, תוצרים, שינוי כימי, שינוי פיזיקלי, מערכת פתוחה, מערכת סגורה

- בכל תהליכי השינוי בחומרים, נשמרת המסה הכוללת.
- שימור המסה בעת התרחשות תהליכים כימיים
- שימור המסה בעת התרחשות שינויים פיזיקליים.


11. אנרגיה חשמלית

- סוגי אנרגיה ( אור, קול, כימית , חום ועוד ) , המרות אנרגיה וגלגולי אנרגיה. 
- בעת מעבר זרם חשמלי במעגל נצרכת אנרגיה חשמלית

-  רכיבי המעגל החשמלי וסמליהם

- מוליכות חשמלית

- הזרם החשמלי כתנועת מטענים במעגל חשמלי

- מדידת זרם

- גורמים המשפיעים על עצמת הזרם
-קצר / עומס יתר במעגל החשמלי והגורמים לו

- חיבור נגדים במעגלים חשמליים


12. כוחות ותנועה
מושגים: כוח, ניוטון(יחידת מידה), מד-כוח, כוח משיכה, כוח חשמלי, כוח מגנטי, כוח חיכוך, אינטראקציה,

 - כוחות: מאפיינים ומדידה

- כוחות כמתארים פעולה הדדית- אינטראקציה בין גופים
- איזון בין שני כוחות הפועלים על אותו גוף -כוחות שקולים, המנטרלים זה את זה
- הכוח החשמלי, הכוח המגנטי, כוח המשיכה- כוחות הפועלים גם ללא מגע
- כוחות בחיי היומיום - כוח החיכוך,  הכוח המגנטי
- זיהוי כלל הכוחות הפועלים במערכת שבה אדם נמצא במעלית עומדת בקומה גבוהה
 -ייצוג כלל הכוחות שפועלים על כל אחד מהגופים במערכת באמצעות "דיאגרמת מלבנים", הכוללת: אפיון כל זוג כוחות הפועלים במערכת באמצעות חיצים. אורך כל חץ מייצג את גודל הכוח.

 

 13. מאפייני החיים והתא 

מושגים- מאפייני חיים, צורכי קיום, תא צמחי, תא אנימלי(בע"ח), גרעין, קרום, דופן, חלולית, כלורופלסט, ציטופלסמה, מיטוכונדריה, תא

 -מאפייני חיים המשותפים לכל היצורים החיים

- התא כיחידת מבנה ותפקוד בסיסית של יצורים חיים

- קיום מאפייני החיים בתא

- צרכים חיוניים לקיום יצורים חיים

התא:
- רמות ארגון
- מבנה ותפקוד - התאמה בין מבנה תאים לתפקודם (תא שריר, תא עצב, תא דם אדום, תא דם לבן)
- דימיון ושוני בין תא צמחי לתא של בעל חיים וזיהוי חלקי התא בתרשים.

14. אקולוגיה

מושגים- בית גידול, מגוון מינים, צורכי קיום, ביוטי, א-ביוטי, שרשרת מזון, מארג מזון, ביומסה, יחסי גומלין, הדדיות, טריפה, מדרג ביולוגי, חברה, אוכלוסיה, ביוספרה, מערכת אקולוגית, אורגניזם, יצרן, צרכן, מפרק, טפילות, תחרות,

המגוון הביולוגי

- מגוון בתי גידול וחשיבותו
- מגוון מינים וחשיבותו

יחסי גומלין יצורים-סביבה
 - צרכים חיוניים לקיום יצורים חיים
 - הסביבה כמספקת צרכים חיוניים לקיום יצורים
 - השפעת גורמים א-ביוטיים על גורמים ביוטיים
 - השפעת גורמים ביוטיים על גורמים א- ביוטיים
 - התאמת צמחים ובעלי חיים לסביבתם
 - יחסי גומלין בין יצורים
 - המרות ומעברי אנרגיה במארג מזון ובפירמידת מזון

 

15. הגוף כמערכת על
מושגים- מערכת העיכול, מערכת הנשימה, מערכת העצבים, כלי דם- נים, עורק, וריד, דופק, מחזורי הלב, תאי דם- לבנים, אדומים, טסיות, לב, אבי העורקים, וריחד נבוב , עורק הריאה, וריד הריאה, מסתם, עליה ימנית/שמאלית, חדר ימין/שמאל, מחיצה
- חשיבות הקשר בין מערכות בגוף

 16. הובלה באדם
- חשיבות מערכת הדם
-מרכיבי מערכת הדם
- פעילות הלב – פעימה, דופק וקצב לב
- התאמת מבנה מערכת הדם לתפקודה
- זיהוי רכיבי מערכת ההובלה באדם והקשרים ביניהם
- הגדרת התפקיד של כל אחד מהרכיבים במערכת
- הפקת מידע מתרשים מבנה של הלב – תרשים חתך אורך ותרשים חתך אורך רוחב

 בריאות מערכת הדם
- מחלות במערכת הדם
- גורמי סיכון למחלות במערכת הדם
 -אימוץ התנהגויות לשמירה על בריאות מערכת הדם.
Comments