צוות מדעים

מקשרת המקצוע - קרינה ברכה

צוות המורות:

אושרה רוזנפלד

דאנה בן-חיים 

דנה אדן

הדר קורמן

חני צרפתי

מרגלית וכטל

נטלי להבי 

סיגל מזרחי

קרינה ברכה

ריאהם קשקוש

שיר פרץ

שלומית מאיר


צוות הלבורנטיות:

רחל בניסטי

ענת פרג'ון