צוות מדעים

מקשרת המקצוע - אושרה רוזנפלד

צוות המורות:

אור גביש 

אושרה רוזנפלד

דנה בן-חיים - בשנת שבתון . 

הדר קורמן

חני צרפתי

יונתן ניומן

מרגלית וכטל

נטלי להבי 

סיגל מזרחי

קרינה ברכה

שלומית מאיר

שמרית צור 

צוות הלבורנטיות:

מיה הראל

רחל בניסטי

ענת פרג'ון