מושגים- תהליך החקר המדעי

שלבי החקר המדעי 

תופעה  :  התרחשות, חזיון בטבע, צורה או עובדה המופיעות בתנאים מסוימים . 

שאלת חקר: שאלה המתעוררת לגבי תופעה ( או תופעות ) שעליה החוקר מנסה להשיב. מייצגת קשר בין שני גורמים ( משפיע ומושפע) .

                 מנוסחת כשאלה בצורה בהירה, עניינית וחד משמעית . ניתנת לבדיקה , מאפשרת מחקר, רלוונטית לנושא ומקדמת חקירה . 

השערה :  סברה, מחשבה מתוך אומדן בלבד, הנחה המבוססת על שיקול דעת.

             בסיום המחקר מחליטים האם ההשערה הופרכה  ( נמצאה כלא נכונה) או  ההשערה אוששה ( נמצאה כנכונה ) 

שיטת מחקר : לכל שאלת חקר מתאימה שיטת מחקר מסוימת באמצעותה ניתן לענות על השאלה . ניסוי , תצפית , סקר 

תוצאות : ממצאים , נתונים , עובדות שהתקבלו ונמדדו בניסוי. 

מסקנה/ות : המסקנה מהווה תשובה לשאלה וגם בוחנת את ההשערה, האם ניתן לקבלה כהסבר הגיוני לבעיית המחקר, או שיש לדחותה. 

תבניות לשאלת חקר 
1- מה ההשפעה של _____________  ( גורם משפיע )  על ____________  ( גורם מושפע )  ?
2- מה הקשר בין ____________ ( גורם משפיע )   לבין ____________ ( גורם מושפע ) ?

גורם משפיע– מבצע הניסוי קובע את ערכיו ומשנה אותו באופן מבוקר.

גורם מושפע– משתנה בהשפעת השינויים בגורם המושפע. מבצע הניסוי מחליט על הדרך למדידתו.

הנתונים שנאספים בתוצאות מבטאים את הגורם המושפע .

יש להקפיד כי הגורם המשפיע והגורם המושפע יהיו א. ניתנים למדידה ב. מנוסחים במדוייק.

לדוגמה : תפוחים אינם גורם מושפע. עלינו לדייק האם אנו מתכוונים ל-צבע התפוחים ? גודל התפוחים ? מסת התפוחים ?


שיטת מחקר : ניסוי . יש לבצע את הניסוי תוך הקפדה על עקרונות לבניית ניסוי . ( חת"ב = חזרות , תנאים שווים, בקרה )

עקרון מספר אחד  - חזרות על הניסוי

ביצוע הניסוי מספר פעמים . כמו כן מספר רב של פרטים המשתתפים בניסוי .כך אנו מוודאים כי התוצאות אינן מיקריות . 

חשיבות עקרון זה : מגביר את מהימנות הניסוי .  בכך אנו מבטיחים כי התוצאות אינן מקריות .

 עקרון מספר שניים – תנאים שווים.

בתכנון הניסוי עלינו להקפיד  שכל הגורמים בניסוי יהיו זהים פרט לגורם המשפיע . אילו גורמים/תנאים יש לוודא שהם זהים ? טמפרטורה , גודל הכלי , סוג הצמח ועוד . 

מדוע חשוב לשמור על תנאים קבועים בין הקבוצות מלבד הגורם המשפיע?

שמירה על תנאים קבועים מלבד הגורם המשפיע מבטיחה כי תוצאות הניסוי יתקבלו בגלל הגורם המשפיע בלבד ולא יושפעו מגורמים נוספים .

 עקרון מספר שלושבקרה ( ביקורת ) לניסוי .

הניסוי כולל מספר קבוצות "טיפול", וקבוצת "ביקורת".

לקבוצת הטיפול ניתן  הגורם המשפיע. קבוצת ה"ביקורת" היא למעשה הקבוצה להשוואה. כלומר משווים את קבוצת הטיפול לקבוצת הביקורת. ההבדל היחיד בין הקבוצות הוא ה"גורם המשפיע" . זו קבוצה נוספת שאינה מכילה /אינה מקבלת את הגורם המשפיע. 

בקרה ( ביקורת ) לניסוי  מוכיחה כי  ללא הגורם המשפיע לא מתקבלות אותן תוצאות . בדיקת קבוצת הבקרה מאפשרת לנו להשוות ולבדוק מה יקרה ללא השפעת הגורם המשפיע. התנאים של קבוצת הבקרה יהיו זהים לקבוצת הניסוי  שלנו אך לא יכילו את הגורם המשפיע, או שינוי שלו.

בקרה חיצונית - אנו מעמידים קבוצת ניסוי וגם קבוצת בקרה, בה לא יופיע הגורם המשפיע.  

בקרה פנימית  - מעמידים מספר ניסויים וכל אחד הוא הבקרה של הניסויים האחרים.  לדוגמא בניסוי כיצד משפיעה הטמפרטורה על הופעת עובש בלחם ? נעמיד שלושה ניסויים: אחד בטמפרטורת החדר, אחד בטמפרטורה גבוהה ואחד בטמפרטורה נמוכה במקפיא או במקרר. במקרה זה כל ניסוי הוא מקור להשוואה לניסויים האחרים.

שיטת מחקר תצפית - בשיטת מחקר זו צופים ומתעדים את המערכת אותה חוקרים כפי שהם מתרחשים במציאות.

                              במקרה זה אנו לא משנים את נתוני המערכת.

שיטת מחקר סקר - סקרים מתאימים לבדיקת עמדות, דעות, ידע, תפיסות עולם וכדומה. לעתים גם שואלים על התנהגות, במיוחד כאשר                                                    מדובר בהתנהגות שהחוקר לא יכול לצפות בה. השאלון  יינתן למדגם מייצג (קבוצה מייצגת ).   

            

  Comments