מבנה ארגוני

המקצוע מדע וטכנולוגיה נכלל במערכת השעות של כיתות ז' עד ט'.

המרכז כולל כיום שניים-עשר מורים ושלוש לבורנטיות אשר פועלות גם בבניין אשכול הפיס וגם בבניין "רימון" למדעים.

בכיתות ז' - לומדים התלמידים ארבע שעות בשבוע, בכיתות ח' - חמש שעות בשבוע (בממוצע שנתי), בכיתות ט' - ארבע שעות בשבוע

מקשרת הצוות מרכזת את עבודת הצוות ומייצגת את הצוות מול ההנהלה.

 

קיימת חלוקת אחריות לפרויקטים ולפעילויות השונות על פי בחירת המורה ובהתאם לכישוריה.

 

במשך שנת הלימודים עובד כל צוות שכבה כקבוצת עבודה, נפגש אחת לשבוע לפגישת צוות ומקבל החלטות בעניינים שונים ושוטפים הקשורים לשכבת גיל מסוימת.

חלק מישיבות הצוות הן ישיבות צוותי עבודה שכבתיים וחלק הן ישיבות מליאה (כל המורות למדעים בחט"ב).

מדי שבוע נפגשות כל מורות המדעים לחצי שעה על מנת ליידע, לשתף להתייעץ ולשמור על קשר שוטף בין המורות בשכבות השונות.

 

כל הזמן קיים דו-שיח ומידע מועבר באופן שוטף בין הצוותים השונים.

 

אחת לתקופה ולפחות פעמיים בשנה (בתחילת ובסוף השנה) נפגש כל צוות מדעים, כולל הלבורנטיות, על מנת לדון בנושאים כלליים כמו חומרי למידה, תכניות חדשות, סיורים, פרויקטים, תכניות לשנה הבאה וכד'.

 

* הלימודים מתקיימים בבניין רימון ובאשכול הפיס.

* השיעורים מתקיימים תוך שילוב פעילויות מעבדה וניסויים.

* במסגרת השיעורים התלמידים עובדים באופן עצמאי בהנחיית המורה.

* הכיתות הן הטרוגניות.

* המרכז למדעים וטכנולוגיה משלב באופן פעיל סטודנטים להוראת המדעים, המשלבים עבודות גמר ופרויקטים

  הקשורים לתוכניות הלימודים ויישומם בכיתה.