לוח מבחנים

שכבת ז'
מבחן ראשון
 כיתהתאריך ויום שעה
 1-45.2.15
יום חמישי
12:30
 5-84.2.15
יום רביעי
10:45 
 9-124.2.15
יום רביעי  
07:40


מבחן שני                                              
 כיתהתאריך ויום   שעה 
 1-45/5/15 
יום שלישי 
10:45 
 5-86/5/15 
יום רביעי 
10:45 
 9-126/5/15 
יום רביעי
07:40 

שכבת ח'
מבחן ראשון
 כיתהתאריך ויום שעה 
 1-426/4/15 יום ראשון 10:45
 5-729/4/15
יום רביעי  
8:45 
 9-1226/4/15 יום ראשון 8:45

מבחן שני
 כיתהתאריך ויום שעה 
 1-45/5/15 
יום שלישי
12:30
5-85/5/15
יום שלישי 
12:30
 9-125/5/15 
יום שלישי
 12:30


שכבת ט'
מבחן ראשון
 כיתהתאריך ויום שעה 
 1-43/2/15
יום שלישי
10:45
 5-73/2/15
יום שלישי
8:45  
 9-113/2/15 
יום שלישי
12:30 

מבחן שני
 כיתהתאריך ויום שעה
 1-45/5/15
יום שלישי 
10:45 
5-75/5/15 
יום שלישי 
8:45 
 9-115/5/15 
יום שלישי
12:30