מבחני מעבר

מבחן מעבר במדעים, יתקיים ביום שני ה 29/6/15  בשעה 12:30
חומר למבחן - מסיימי כיתה ז'

פירוט הנושאים לכל השכבות 
ראה בסביבה הלימודית של כל שכבה ( הסרגל בצד ימין) תחת הכותרת 
"לוח מבחנים ונושאים למבחן " .  
חומר למבחן - מסיימי כיתה ח'

חומר למבחן - מסיימי כיתה ט'

ת