מידע והודעות

מתמחים במדעים
קבוצת תלמידים אשר אוהבים את התכנים הנלמדים במקצוע ומבקשים להעשיר ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום . 
המתמחים  נפגשים אחת לחודש בתאריכים הנקבעים מראש.
המפגשים כוללים הרצאות העשרה , ניסויים וסיורים . 

עלות שנתית : 450 ש"ח . 

מתמחים שכבת ז' 
המפגשים מתקיימים בימי שלישי . 
 מורה מלווה : שלומית מאיר . 
תאריכים : 17 /24/10             14/11/17                                   12/12/17                       30/1/17     
                13/2/17                13/3/17                                       24/4/17                       22/5/17  יום סיור         5/6/17   


מתמחים שכבת ח' 
המפגשים מתקיימים בימי רביעי . 
 מורה מלווה : סיגל מזרחי 

תאריכים :   27/9/17      ,    25/10/17         , 22/11/17          ,  27/12/17      , 31/1/17    
                14/2/17       ,    21/3/17          , 25/4/17             , 22/5/17   יום סיור     ,  13/6/17 

מתמחים שכבת ט' 
המפגשים מתקיימים בימי שני 
מורה מלווה : הדר קורמן .  

תאריכים :   25/9/17      ,   23/10/17       , 20/11/17       , 11/12/17      ,  15/1/17    
                 12/2/17      , 12/3/17          , 12/3/17        ,  16/4/17        , 22/5/17 סיור       ,  4/6/17 .  



יתכנו  שינויים .   שינויים יימסרו לתלמידים דרך המשוב וקבוצת הווטסאפ.  


צוות מדעים.  

Comments