הערכה ומדידה

הערכת עבודת התלמיד נקבעת על פי המרכיבים הבאים:

 

א. הציון מורכב מן ההישגים במבחנים, בחנים, עבודות כיתה, עבודת בית.

    הציון נקבע על-פי:

    הישגים לימודיים- מבחנים, בחנים, עבודות ופרויקטים.

    תפקוד לימודי  – הכנת מטלות כיתה ובית, השתתפות פעילה בשיעורים.

    תפקוד התנהגותי – איחורים, חיסורים, תלבושת והפרעות.

    הערכת מורה- התנהלות התלמיד במהלך כל השיעורים.

 

ההערכה כוללת גם הערכה מילולית - זהו המקום להתייחסות לנושאים שונים שלא באופן מספרי:

יכולות לימודיות, התנהגות, שינויים ומגמות, יכולת עבודה בקבוצה, יחס למקצוע, ציון לשבח על יוזמות וכד'.


הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:

                                                                                שכבה ז'             שכבה ח'               שכבה ט'
* בחנים, מבחנים, עבודות להגשה
                                                   70%                       75%                          80%

* תפקוד התנהגותי
                                                                            10%                        10%                          10%
   - נוכחות סדירה ועקבית
   - הגעה בזמן
   - התנהגות נאותה
   - תלבושת

* תפקוד לימודי
                                                                                   20%                        15%                     10%
   - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה -  עצמית וצוותית
   - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן

קריטריונים וסטנדרטים להצטיינות