סביבה לימודית

ספרי לימוד

שכבה ז'

"חוקרים חומר ואנרגיה א' ", הוצאת מטמו"ן חדש (קישור להורדה)
"
חוקרים מערכות חיים א' ", הוצאת מטמו"ן חדש (קישור להורדה)

שכבה ח'

"חוקרים חומר ואנרגיה ב' ", הוצאת מטמו"ן חדש (קישור להורדה)

"חוקרים מערכות חיים ב' ", הוצאת מטמו"ן חדש (קישור להורדה)


שכבה ט'

"חוקרים חומרי חיים א' ", הוצאת מטמו"ן חדש
"חוקרים חומרי חיים ב' ", הוצאת מטמו"ן חדש

תכנית לימודים
צוות מדעים עובד לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך. 
בית הספר מנוי לתוכנת ה" ילקוט הדיגיטלי" של מטח. לכל תלמיד יש ססמת כניסה. התלמידים נכנסים לפעילויות במהלך השיעורים. ניתן להיעזר בילקוט הדיגטלי לשם חזרה למבחנים.  

 יוזמות ופרוייקטים

מתמחי מדעים - פעילויות העשרה לתלמידים אשר אוהבים את מקצוע מדעים .  

 

פרוייקטים תחרותיים

עכבר הזהב" "חידון הינשוף" – תלמידים אוהבי מדע ומצטיינים בתחום מכל השכבות, לוקחים חלק בתחרויות במהלך השנה.שימו לב לסרגל הימני בעמוד, ממנו ניתן להגיע למידע הרלוונטי לכל שכבה.
<-----