סביבה לימודית

ספרי לימוד

שכבה ז'

"מדעי החיים לכיתה ז' ", הוצאת מט"ח
"מדעי החומר לכיתה ז' ", הוצאת מט"ח

שכבה ח'

"מדעי החומר לכיתה ח' ", הוצאת מט"ח

"מדעי החיים לכיתה ח' ", הוצאת מט"ח


שכבה ט'

"כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' ", הוצאת מט"ח

תכנית לימודים
צוות מדעים עובד לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך. 
בית הספר מנוי לתוכנת ה" ילקוט הדיגיטלי" של מטח. לכל תלמיד יש ססמת כניסה. התלמידים נכנסים לפעילויות במהלך השיעורים. ניתן להיעזר בילקוט הדיגטלי לשם חזרה למבחנים.  

 יוזמות ופרוייקטים

מתמחי מדעים - פעילויות העשרה לתלמידים אשר אוהבים את מקצוע מדעים .  

 

פרוייקטים תחרותיים

עכבר הזהב" "חידון הינשוף" – תלמידים אוהבי מדע ומצטיינים בתחום מכל השכבות, לוקחים חלק בתחרויות במהלך השנה.