Curriculum vitae

Pim Mager studeerde Scheikunde met specialisatie Biochemie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde in 1976 op een proefschrift over ribosomale eiwit genexpressie in gist. Hij kwam in 1976 in vaste dienst van de vakgroep Biochemie van de VU, eerst als universitair docent later als hoofddocent. Zijn onderzoek was gericht op de regulatie van de genexpressie in eukaryote cellen, waarbij gist het favoriete modelsysteem was. Hij ontwikkelde vooral expertise op het gebied van de stress respons van gistcellen. Hij was coördinator van diverse Europese onderzoeksnetwerken (tot 2002),  was copromotor van 16 promovendi en publiceerde ruim 120 wetenschappelijke artikelen.

Pim Mager werd benoemd tot onderwijsdirecteur Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen aan de VU in 1998 en speelde een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van de nieuwe opleidingen Medische Natuurwetenschappen (2000) en Science, Business & Innovation (2007). In 2003 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Medische Natuurwetenschappen, in het bijzonder de Moleculaire Celfysiologie. Van 2004-2008 was hij onderwijsdirecteur van de faculteit Exacte Wetenschappen van VUA. Van 2008 tot zijn emeritaat in 2011 was hij voorzitter van de examencommissie van de faculteit, verzorgde onderwijs Medische Natuurwetenschappen en coördineerde het project bètaPAL (Persoonlijk Assistent Leraar) in het kader van het netwerk Bètapartners van de beide Amsterdamse universiteiten.

Na zijn emeritaat concentreerde Pim Mager zijn activiteiten op kunsteducatie, met speciale aandacht voor de door natuurwetenschappen geïnspireerde beeldende kunst (‘Science & Art Consultancy’). Hij werd adviseur voor het Museum Jan van der Togt in Amstelveen voor het opzetten van een (glas)kunsteducatieprogramma. Bovendien werd hij voorzitter van de Stichting Mizik Vivan die zich ten doel stelt de klassieke muziek uit het Caraïbisch gebied opnieuw tot leven te brengen. 

Vanaf 2014 is Pim Mager lid van het bestuur van de Stichting Jan Verschoor in Amstelveen en lid van het organisatiecomite Jazz in het Dorp.

Comments