Імплементація Закону про науку

За допомогою цієї сторінки підтримується процес імплементації Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність".


Елементи процесу імплементації ЗУ "Про наукову та науково-технічну діяльність":

1) Обрання складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій 
(ст. 20 та 21 ЗУ "Про наукову та науково-технічну діяльність")

2) Створення Національного фонду досліджень (Робоча група 3)

3) Проект наказу МОН Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Робоча група 4) 
    

4) Проект порядку присудження наукових ступенів (Робоча група 5)

5) Проект постанови КМ Порядок проведення державної атестації ВНЗ у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (Робоча група 6)