ประกาศล่าสุด

 • เดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสามัญ - ยุวกาชาด ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) นายชูชาติ โจมฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสามัญ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2564 19:05 โดย Tor4 School
 • ประเมินวิทยฐานะจากคณะกรรมการกลั่นกรอง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) โดยท่านผู้อำนวยการชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามเกณฑ์ใหม่ พร้อมคณะ ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2564 18:58 โดย Tor4 School
 • การเรียนการสอนชดเชย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนเพื่อให ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2564 00:16 โดย Tor4 School
 • โครงการไปวัดทุกวันพระ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ครูและนักเรียน สายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมโครงการ "ไปวัดทุกวันพระ" ณ วัดส ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2564 22:30 โดย Tor4 School
 • Big Cleaning Day โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) โดยท่านผู้อำนวยการนายชูชาติ โจมฤทธิ์ ทางรองฯ เกศรินทร์ ศรีเมือง ผช.พิมผกา ผช.กุหลาบและคณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ร่วมกับโครงการ ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2564 22:20 โดย Tor4 School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »
โรงเรียนเทศบาล 4 ‎‎‎‎‎‎‎(เพาะชำ)‎‎‎‎‎‎‎ปฏิทินโรงเรียนเทศบาล 4 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎(เพาะชำ)‎‎‎‎‎‎‎‎‎