แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

แหล่งเรียนรู้สำนักงานเขตหนองจอก
เขตหนองจอก ได้รับการสถาปนาเป็นอำเภอครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2440 ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการอบรมชาวไทยมุสลิม จากบริเวณ 7 หัวเมืองภาคใต้ มาตั้งรกรากทำมาหากินตามแนวคลองแสนแสบ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนโรจน์โกษาเป็นแม่กลอง จ้างชาวจีนขุดลอกขยายคลอง เพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ครั้นต่อมา เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทคูสยามขึ้น และได้รับสัมปทานขุดลอกคลองต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางกสิกรรม จึงมีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นตามลำดับ.... (อ่านต่อ)
 
 
                                              แหล่งเรียนรู้สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก
สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก หลังเดิมจะสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏชัด สันนิษฐานว่า ตั้งพร้อมกับอำเภอหนองจอก เนื่องจากหาหลักฐานเดิมไม่ได้ ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ หมู่ที่ 8 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร บนที่ดินของ นายสันทนา สุขุมาภัย มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ลักษณะเป็นเรื่อนทรงปั้นหยา เนื่องจากเป็นที่ดินของเอกชน และคับแคบมากทั้งยังเป็นที่เช่า ไม่สามารถทำการขยาย การจัดที่พักอาศัยเพิ่มเติมได้.... (อ่านต่อ)
 
 
 
                                               แหล่งเรียนรู้วัดหนองจอก
วัดหนองจอก ตั้งอยู่บนถนนบุรีภิรมย์ หมู่ที่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม เคยถูกน้ำท่วมมากในปี พ.ศ. 2511 จึงได้ทำเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กยาวตลอดหน้าวัด ภายในวัดประกอบด้วยเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างดังนี้ อุโบสภ สร้างเมื่อพ.ศ. 2526 เป็นแบบศิลปะไทย ซุ้มประตูหน้าต่าง ประดับลวดลายปุนปั้น หน้าบันไม้สักแกะสลักลายไทย กุฎิสงฆ์มีจำนวน 9 หลัง เป็นแบบทรงไทยปั้นหยา ปูชนีย์วัตถุที่สำคัญของวัด คือ พระประธานที่สร้างมาพร้อมกับวัด หน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ และยังมีต้นโพธิ์ที่นำมาจากพุทธคยาเมื่อ พ.ศ. 2531.... (อ่านต่อ)
 
                                               แหล่งเรียนรู้โรงพยาบาลหนองจอก
เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอหนองจอก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งานเศษ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตรงข้ามเขตหนองจอก ขึ้นตรงกับอนามัยจังหวัดพระนคร สังกัดอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ ประจำ2ท่าน คือ นายแพทย์สุพจน์ ศิริรัตน์ เป็นแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยและนางประเสริฐศรี พึ่งโพธิ์สภ ผดุงครรภ์ ต่อมาได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขึ้นเรื่อย ๆ ให้บริการคล้ายกับโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ในเวลาราชการตลอดจนบริการด้านป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนั้นยังรับทำคลอด รับผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเวลา ....(อ่านต่อ)
 
                                               แหล่งเรียนรู้คลองแสนแสบ
คลองแสนแสบเป็นคลองที่ขุดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา กับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ด้วยพระราชประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ กำลังรบ และเสบียงไปยังประเทศญวน ในราชการสงครามไทย-ญวน ซึ่งใช้เวลารบนานถึง ๑๔ ปี และมีชื่อเรียกว่า "สงครามอันนัมสยามยุทธ"
ว่ากันว่าชื่อคลองที่เรียกว่า "แสนแสบ" นั้นเพราะยุงชุม โดยมีหลักฐานจากบันทึกการเดินทางของนักสำรวจชาวอังกฤษ ชื่อนายดี.โอ.คิง ความว่า "คลองนี้ยาวถึง ๕๕ ไมล์ เชื่อมนครกรุงเทพฯ กับแม่น้ำบางปะกง บริเวณที่ราบชนบท คนพื้นเมือง เป็นคนเชื้อสายมาเลย์ .... ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรอยู่ก็ตาม มือข้างหนึ่งจะต้องใช้ปัดยุงเสมอ".... (อ่านต่อ)
 
                                           แหล่งเรียนรู้ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก
ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2510 ณ เลขที่ 19 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุ มีนายวินิจ นวมะรัตน์ เป็นนายไปรษณีย์โทรเลขคนแรก
พื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการ 240 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหนองจอกทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 8 ตำบล คือตำบลกระทุ่มราย ตำบลหนองจอก ตำบลคลองสิบ ตำบลคลองสิบสอง ตำบลโคกแฝด ตำบลคู้ฝั่งเหนือ ตำบลลำผักชี และตำบลลำต้อยติ่ง.... (อ่านต่อ)
Comments