Nieuws

16/8/2016

Nieuwe handleiding "Buitenschoolse opvangregistratie".

21/8/2014

Via "Aanvraag voor ondersteuning" kan u nu een afspraak maken.
Op de agenda zie u de nog vrije dagen

20/8/2014

De stand-alone versies van het kostgendenregister en van het provisie-en waarborgregister zijn nu te downloaden.

16/7/2014

Facturatieprogramma 2014 is operationeel in Lyceum Antwerpen en wordt hier verder ontwikkeld.

24/2/2014

Nieuwe stand-alone versie van het oude kostgeldenregister voor Access 2013 is beschikbaar.


1/9/2013

Procedures zijn ook beschikbaar op deze site bij "Handleidingen en procedures"

24/7/2013

Handleiding Provisie/waarborgen 2014


10/7/2013

Handleiding Inventaris 2013 stand-alone

28/2/2013

Handleiding Bankboek Coda


25/2/2013

Nieuw stand-alone programma om bestelbons te maken.

Nieuwe handleidingen

31/1/2013

Nieuwe stand-alone-versie van het inventarisregister

29/11/2012

Nieuwe versie van het voorraadprogamma 

7/11/2012

Nieuwe versie van het voorraadprogamma en handleiding.

Nieuwe versie van het opvangprogramma

21/02/2012 Handleidingen

In het overzicht vindt u nu een map handleidingen, waar u steeds de laatste versie van de verschillende handleidingen kan vinden.

21/02/2012 -Nieuw voorraadprogramma met bestelbon.

Voorraad 2012 is beschikbaar en een nieuwe handleiding

1/12/2011- Kostgeldenregister

Een nieuw kostgeldenregister wordt nu uitgetest.

20/06/2011 - Opvang

Leerlingenlijst kan gesynchroniseerd worden met een excell-file, uit het leerlingenpakket

24/11/2010 - Postzegelboek

Nieuw programma

23/11/2010 - Kasboek specifiek

Nieuw programma

27/09/10- Kostgeldenregister

Aanpassing aan Europese overschrijvingen.

23/03/09 -Buitenschoolse opvang

Nieuwe versie .

06/08/09 -Buitenschoolse opvang

Nieuwe versie en handleiding.

04/05/09 - EID

Je kan nu software downloaden op met een elektronische identiteitskaart informatie op te vragen.

24/3/09 - Help

Indien u een probleem heeft met een programma kan u vanaf nu online hulp krijgen via de link "help".