กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก


 

สวัสดีค่ะ

        


ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  โรงเรียนชนบทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจี  โรงเรียนแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆ ที่คอยเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กๆ ให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ     จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แบบบูรณาการ พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมทักษะต่างๆ จัดศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้เด็กได้ใช้ความคิดแก้ไขปัญหา กล้าซักถามในสิ่งที่สงสัย และส่งเสริมให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกสมวัย    บนพื้นฐานของวิถีไทย

            เราเชื่อว่าความพร้อมทางด้านบุคลากรที่ดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดและมีสถานที่ ที่สะอาดปลอดภัย ปลอดจากมลภาวะ อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้เด็กๆได้รับความรัก ความอบอุ่นและมีพัฒนาการที่เติบโตสมวัย

            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครอง ผู้บริหารและผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนให้การชี้แนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน และทางโรงเรียนจักพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป

บรรยากาศโรงเรียนของเรานะคะ

กิจกรรมหนูอยากรู้ขนมเค้ก

ข่าวทางการศึกษา


รวมต้มยำข่าว

รับสมัครงานราชการ