ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


 

Οι πίνακες που στολίζουν το σχολείο

(από τις 16 Ιουνίου του 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolde2