ΔΙΑΦΟΡΑ


 

 

ΠΛΑΝΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

 

 

 

Η δημιουργία των πλάνων ανήκει στη Σταματία Σταμάτη (2007-2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

 

 

Δείτε τα εδώ και εδώ

 

 

 

(από τη Σταματία Σταμάτη, 2008-2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Το σχολικό ημερολόγιο αρχίζει από το Σεπτέμβριο του 2009 και λήγει τον Ιούνιο του 2010.

Τα 4 σχολικά προγράμματα είναι εβδομαδιαία, όπου καταγράφονται τα μαθήματα της κάθε μέρας.

 

 

 

Σχολικό Ημερολόγιο (Σεπτέμβριος 2009 - Ιούνιος 2010)  -  Σχολικά Προγράμματα (4)

 

 

 

(από τη Σταματία Σταμάτη, 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolde2