werkwijze


Het specialisme van Bureau Schols richt zich op inzicht in en verbetering van psychische klachten en -stoornissen.

Tijdens de intake wordt uw probleem in kaart gebracht en wordt besproken op welke wijze uw herstel kan worden bevorderd. Aan de hand van een behandelplan wordt er vorm gegeven aan de behandeling. Meestal leveren vijf, acht of twaalf gesprekken voldoende aanknopingspunten op om de draad zelf verder op te kunnen pakken. Zowel bij het begin -de intake-  als op het einde van de behandeling vindt er een zogenaamde ROM (Routine Outcome Measurement) plaats. Dit geeft uw psycholoog aanvullende diagnostische informatie. Daarnaast is het voor de zorgverzekeraar een vereiste in het kader van transparantie van de zorg. Daarbij worden uiteraard slechts geanonimiseerde gegevens gebruikt om meer zicht te krijgen op nut en effect van de behandeling.

Berichtgeving aan de huisarts: Na de intake en op het einde van de behandeling krijgt de huisarts (en/of de verwijzer) van uw psycholoog een kort verslag toegestuurd.

Tevredenheidsmetingen worden periodiek gedaan.

Tijdens de behandeling wordt vooral gekeken naar mogelijkheden, waarbij uw verhaal/thema als uitgangspunt wordt genomen. Door cliënten wordt vaak aangegeven dat ze al in de eerste sessie het gevoel hebben zelf aan de slag te kunnen met zijn/haar problemen.

De zelfredzaamheid en de therapeutische relatie zijn belangrijke instrumenten in de behandeling. Om de behandeling te effectueren wordt ook gebruik gemaakt van de zogenaamde blended care, een combinatie van gesprekken die wordt ondersteund door emailcontact/E Health. 

Privacy: Uiteraard gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om.

Met klachten of vragen kunt u contact opnemen met Gini Schols of met de Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) via www.lvvp.info.