vergoeding en tarieven

tarieven 2017
extra informatie voor cliënt
kwaliteitsstatuut


tarieven 2018

In 2018 wordt er contractvrij gewerkt; Wat dat voor u betekent kunt u lezen  bij Overige zorgverzekeraars.


Al onze behandelingen vallen onder de verzekeringsvoorwaarden voor GZ psychologie.

LET OP: Bij de psychologische hulp (GBGGZ) wordt ook het verplicht eigen riscio door de zorgverzekeraars in rekening gebracht. Dit is een door de overheid bepaald maximaal bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit (in 2017 en 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per persoon).

Menzis en Multizorg-VRZ
Bent u bij een van de onderstaande verzekeraars verzekerd en is de behandeling in 2017 van start gegaan, dan kunt u de afgesproken tarieven vinden onder tarieven 2017.
MENZIS: Anderzorg, Azivo en Menzis.
Multizorg-VRZ: ONVZ, Caresco en Aevitae, Energiek, Salland, HollandZorg, De Amersfoortse, Ditzo, Zorg en Zekerheid, VvAA, BeterDichtbij en IAK Volmacht.

Overige zorgverzekeraars
Indien uw verzekeraar hierboven niet is genoemd, dan kunt u de kosten van de gesprekken na afloop van de behandeling bij uw zorgverzekering declareren. Een zorgverzekeraar dient op zijn website te vermelden of het contracteerbeleid mogelijke consequenties heeft voor zijn verzekerden. Wanneer een consument vraagt om informatie over de financiële gevolgen van zijn (toekomstige) keuze voor een specifieke behandeling of dienst bij een specifieke zorgaanbieder, moet de zorgverzekeraar tevens alle informatie geven die de consument nodig heeft om de financiële gevolgen van zijn keuze te kunnen overzien.
Wij raden u  dan ook aan dit vooraf te controleren of contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.


Op het einde van de behandeling, ontvangt u de trajectnota over het zorg product bij afsluiting van de behandeling. Deze trajectnota kunt u indienen bij de zorgverzekeraar waarmee u (een deel van) de gemaakte kosten vergoed krijgt. De betaling van de rekening aan Bureau Schols wordt binnen 30 dagen verwacht.

Mocht u nadat de vergoeding door de zorgverzekeraar ophoudt meer gesprekken willen voeren, of indien u behoefte heeft aan een herhalingsconsult, dan kunt u per e-mail een afspraak maken. Er geldt dan een tarief van € 95 per gesprek. NB. voor werkgerelateerde coaching (die kan worden vergoed vanuit de werkgever) gelden aangepaste tarieven.