kwaliteitsstatuut

In het kader van de NZa transparantieregeling zorgaanbieders ggz vindt u hieronder het kwaliteitsstatuut. In het kwaliteitsstatuut is er aandacht voor Kwaliteitswaarborg, Klachten- en geschillenregeling en omgang met patiëntgegevens.