Μικρός Ευκλείδης

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ


10ος Διαγωνισμός Μικρού Ευκλείδη   


9ος Διαγωνισμός Μικρού Ευκλείδη   


8ος Διαγωνισμός Μικρού Ευκλείδη   

 

 7ος Διαγωνισμός Μικρού Ευκλείδη   


6ος Διαγωνισμός Μικρού Ευκλείδη   


 5ος Διαγωνισμός Μικρού Ευκλείδη   

 
 
4ος Διαγωνισμός Μικρού Ευκλείδη
 
 
3ος Διαγωνισμός Μικρού Ευκλείδη
 
 
2ος Διαγωνισμός Μικρού Ευκλείδη
  • Θέματα και λύσεις για την Ε΄ και την ΣΤ΄Τάξη (2007-2008).pdf Προβολή Λήψη
 
1ος Διαγωνισμός Μικρού Ευκλείδη  
  • Θέματα και λύσεις για την Ε΄ και την ΣΤ΄Τάξη (2006-2007).pdf Προβολή ΛήψηΔημοσιευμένες εργασίες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του 22ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης στο μαθητικό περιοδικό για τα μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου, «Ο Μικρός Ευκλείδης» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας:

Έρευνα: Η κοινωνικότητα των παιδιών, Ο Μικρός Ευκλείδης τεύχος 22 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 22ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης το Δεκέμβριο του 2008 πραγματοποίησαν  μια έρευνα σε 67 μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 13ου και του 22ου Δημοτικού σχολείου σχετικά με την κοινωνικότητα των παιδιών  σ` αυτήν την ηλικία.

Μικρές αλήθειες, Ο Μικρός Ευκλείδης τεύχος 24 

Ο Λέων Τολστόι έγραψε:

«O άνθρωπος μοιάζει με κλάσμα, του οποίου αριθμητής είναι αυτό που είναι πραγματικά, ενώ παρονομαστής είναι εκείνο που νομίζει πως είναι. Όσο μεγαλύτερος είναι ο παρονομαστής τόσο μικρότερο είναι το κλάσμα.» 

και οι μαθητές του 22ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης σχολιάζουν.

Έρευνα με θέμα την τηλεόραση, Ο Μικρός Ευκλείδης τεύχος 27

Oι μαθητές της ΣΤ ́ τάξης του 22ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης, το Φεβρουάριο 2010 πραγματοποίησαν μια έρευνα σε 178 μαθητές των τμημάτων της Γ ́, Δ ́, Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης του 13ου και του 22ου Δημοτικού σχολείου με θέμα την τηλεόραση. Οι μαθητές εργάστηκαν και ασχολήθηκαν με όλα τα στάδια αυτής της έρευνας, με την καταγραφή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, τη συγκέντρωση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με γραφήματα κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τέλος σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, σαν πιο ειδικοί αφού και οι ίδιοι είναι μαθητές και αποτέλεσαν κι αυτοί μέρος του δείγματος της έρευνας.

Ċ
Aristea Dafou,
2 Απρ 2012, 7:44 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
2 Απρ 2012, 7:47 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
7 Μαρ 2015, 11:11 μ.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
7 Μαρ 2015, 11:11 μ.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
7 Μαρ 2015, 11:11 μ.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
7 Μαρ 2015, 11:11 μ.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
13 Απρ 2013, 1:18 μ.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
4 Μαρ 2016, 7:20 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
4 Μαρ 2016, 7:20 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
8 Μαρ 2014, 12:20 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
8 Μαρ 2014, 12:19 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
13 Απρ 2013, 1:18 μ.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
4 Μαρ 2016, 7:20 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
2 Απρ 2012, 7:45 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
8 Μαρ 2014, 12:19 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
2 Απρ 2012, 7:46 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
8 Μαρ 2014, 12:19 π.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
13 Απρ 2013, 1:17 μ.μ.
Ċ
Aristea Dafou,
4 Μαρ 2016, 7:20 π.μ.
Comments