ΚΕΝΤΡΙΚΗ‎ > ‎

Ωρολόγιο πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       ΕΝΙΑΙΟΥ       ΤΥΠΟΥ      ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ     ΣΧΟΛΕΙΟΥ   2016 - 2017

1. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
08:00-08:10 10' Υποδοχή μαθητών
08:10-09:40 90' 1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00 20' διάλειμμα
10:00-11:30 90' 2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45 15' διάλειμμα
11:45-12:25 40' 5η διδακτική ώρα
12:25-12:35 10' διάλλειμα
12:35-13-15 40' 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15-13:20 5' διάλλειμα
13:20-14:00 40' 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος -  Σίτιση
14:00-14:15 15' Διάλειμμα
 14:15-15:00 35' 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος -  Μελέτη - Προετοιμασία
15:00-15:15 10' διάλλειμα
15:15-16:00 40' 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος -  Επιλογή διδακτικού αντικειμένου Μελέτη (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 και η λήξη στις 13:15  για όλες τις τάξεις.

2. Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος

   Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο            
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ'
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2 2 1
1
2. ΓΛΩΣΣΑ 9
9
8 8 7 7
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - 2 2 2 2
5. ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ. 4 4 2
2
- -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- Εικαστικά
- Μουσική
- Θεατρική Αγωγή
(4)
2
1
1
(4)
2
1
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
(2)
1
1
-
(2)
1
1
-
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 3
3
3
3
2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ 1
1
3
3
3
3
12. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3
3
2
2
-
-
13. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - - - - 2 2
14. Τ.Π.Ε. 1 1 1
1
1
1
  ΣΥΝΟΛΟ 30 30 30 30 30 30


ΩΡΟΛΟΓΙΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ    ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ    ΜΕ    ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 2016

1. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
07:00-07:15
07:15-08:00
15'
45'
Υποδοχή μαθητών
Πρωινή προαιρετική ζώνη
08:00-08:10 10' Υποδοχή μαθητών
08:10-09:40 90' 1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00 20' διάλειμμα
10:00-11:30 90' 2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45 15' διάλειμμα
11:45-12:25 40' 5η διδακτική ώρα
12:25-12:35 10' διάλλειμα
12:35-13-15 40' 6η διδακτική ώρα
13:15-13:25 10' διάλλειμα
13:25-14:00 35' 7η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
14:00-14:05 5' Δάλειμμα - Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
14:05-14:40 35' φαγητό - χαλάρωση
14:40-14:50 10' διάλλειμα
14:50-15:30 40' 8η διδακτική ώρα
15:30-15:40 10' διάλλειμα
15:40-16:15 35 9η διδακτική ώρα (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.

2. Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος

   Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο            
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ'
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2 2 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 10 10 8 8 7 7
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - 2 2 2 2
5. ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ. 4 4 3 3 - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- Εικαστικά
- Μουσική
- Θεατρική Αγωγή
(5)
2
2
1
(5)
2
2
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 4 4 4 4 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ 2 2 4 4 4 4
12. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4 4 3 3 1 1
13. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - - - - 2 2
14. Τ.Π.Ε. 1 1 2 2 2 2
  ΣΥΝΟΛΟ 35 35 35 35 35 35

ĉ
Aristea Dafou,
7 Φεβ 2016, 12:22 μ.μ.
Comments