ΚΕΝΤΡΙΚΗ‎ > ‎

Οι Τ.Π.Ε. στην Α/θμια Εκπ/ση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν εισβάλει κυριολεκτικά στη ζωή μας. Μαθητές όλων των ηλικιών περνούν αρκετές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των μαθητών σε ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες. Τα δημόσια σχολεία όμως, δυστυχώς, δεν ήταν έτοιμα για να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν και όλοι οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί φορείς διαθέτουν και κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση με πλούσιο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό υλικό, παρ` όλα αυτά, το δημόσιο σχολείο συνεχίζει να βαδίζει στον ίδιο δρόμο που βάδιζε και πριν σαράντα  χρόνια, τουλάχιστον σε ότι αφορά την Τ.Π.Ε.

Ψάχνοντας τα αίτια αυτής της πραγματικότητας, εύκολα θα μπορούσαμε να βρούμε τα εξιλαστήρια θύματα. Οι εκπαιδευτικοί! Δε συνεργάζονται. Αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες. Τους λείπει η τεχνογνωσία. ..

Ως εκπαιδευτικός στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των παραγόντων που θα κατεύθυναν  τα δημόσια σχολεία στην επιθυμητή κατεύθυνση, παρατήρησα ότι ακόμη και οι κάτοχοι της τεχνογνωσίας και οι διδάκτορες στην εκπαιδευτική τεχνολογία συνεχίζουν να διδάσκουν με τον κλασσικό παραδοσιακό τρόπο, διανθίζοντας ελάχιστα τη διδασκαλία τους σε ορισμένα  μαθήματα  με κάποιο εποπτικό υλικό.

Αν και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός, σ` αυτήν την περίπτωση δεν αρκεί μόνο η θέληση από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει να υπάρξει καθολική αποδοχή για τη σημασία της εκπαίδευσης και την ανάγκη να επενδυθούν χρήματα στα δημόσια σχολεία που θα γίνουν εργαλεία στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών.

Όταν θα πάψουν να υπάρχουν εργαστήρια πληροφορικής στα σχολεία με δέκα υπολογιστές, εκ` των οποίων λειτουργούν οι πέντε και σ` αυτούς λείπουν τα πιο διαδεδομένα προγράμματα εφαρμογών, όταν δε θα είναι χρονοβόρα διαδικασία το να χρησιμοποιήσεις κάποιο εποπτικό υλικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μετακομίζοντας στο εργαστήριο πληροφορικής που ήδη προανέφερα, τότε πολλοί θα είναι οι εκπαιδευτικοί που θα δουν με άλλη ματιά την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

                                                                                                                          


Ιστοσελίδες Δημοτικών Σχολείων στο διαδίκτυο
(Μια πρώτη καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας)
Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση στο τεύχος 116, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2001 


ĉ
Aristea Dafou,
14 Απρ 2011, 6:06 π.μ.
Comments